Τα λέμε και ραδιοφωνικά

Τα τελευταία 5 χρόνια εχουµε γίνει και Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί εφόσον συµµετέχουµε ενεργά στο European School Radeo µε σταθερές εκποµπές κάθε χρόνο ! Απλά αλλάζουν τα άτοµα και η ονοµασία της οµάδας µας . Είναι µία προσπάθεια που ξεκίνησε δειλά µε ένα απλό ραδιοφωνικό µήνυµα για την συµµετοχή µας σε έναν Ραδιοφωνικό ∆ιαγωνισµό και στην συνέχεια αποκτήσαµε την δικιά µας εκποµπή ! Κάθε χρόνο οι οµάδες που συµµετέχουν αποφασίζουν την θεµατολογία και την µουσική για την µονόωρη εκποµπή µας που «παίζεται» Ραδιοφωνικά 1 ή 2 φορές την εβδοµάδα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης