ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : 2741026340

ΦΑΞ: 2741081304

emails : (Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για την έκδοση του περιοδικού εκπαιδευτικούς)

dimogerontap@yahoo.gr  (Δημογέροντα Παναγιώτα,ΠΕΟ6,Αγγλικής Γλώσσας)

maria.kontochrist@yahoo.gr (Κοντοχριστοπούλου Μαρία,ΠΕΟ5,Γαλλικής Γλώσσας)

Top