Σαν παιδιά | Βούλγαρη Λυδία

640

 

 

Νύχτα. Κάποια παιδιά τώρα κανονικά κοιμούνται

Είναι κι άλλα

που ψηλαφούν αγάπη, φροντίδα,

ελπίδα ότι θα ξυπνήσουν

κι εκεί δίπλα, μαζί

κάποιος, οποιοσδήποτε

 

 

 

Οικογένεια λέξη άγνωστη,

κουτάκι κενό

 

Ερωτήματα πολλά

ψηλαφούν αποκρίσεις

Γενιές περνάνε

καλύπτοντας κουτάκια

Κάπου, κάτι, οτιδήποτε

κάποιος, οποιοσδήποτε.

Top