Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Το δικαίωμα στην Εκπαίδευση στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΔΣΔΠ)  του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

Το πιο σημαντικό κείμενο για τα δικαιώματα του παιδιού είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ, που είναι και γνωστή με το όνομα Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ) η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου του 1990. Όλες οι χώρες έως και σήμερα, εκτός των ΗΠΑ, έχουν υπογράψει αυτήν τη σύμβαση. Στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 έγινε νόμος του κράτους μας με αυξημένη τυπική ισχύ.

Το άρθρο 28 αυτής της Σύμβασης λέει ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό. Αρχικά η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μη διακόπτουν το σχολείο. Επίσης, τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμα ότι τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση. Δηλαδή, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι λαμβάνονται μέτρα για να ενθαρρύνεται η τακτική σχολική φοίτηση και μειώνεται το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 τα κράτη που υπογράφουν τη Σύμβαση συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού οφείλει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν εφαρμόζεται παντού στον κόσμο. Για παράδειγμα στη χώρα μας υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο επειδή βοηθάνε τους γονείς τους στις αγροτικές εργασίες ή τις τουριστικές επιχειρήσεις τους. Σε άλλες χώρες δεν πηγαίνουν στο σχολείο τα κορίτσια. Άλλο ένα παράδειγμα είναι ότι τα παιδιά πρόσφυγες και πολλά από τα παιδιά Ρομά δεν πάνε σχολείο επειδή γονείς άλλων παιδιών δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε στο ίδιο σχολείο με αυτά τα παιδιά. Υποχρέωση της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίζει μια θέση στο σχολείο για όλα τα παιδιά. Με βάση το άρθρο 28 όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό.

Τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ έχουν υποχρέωση να βρίσκουν τον τρόπο να λύνουν τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως όταν ένα παιδί μένει μακριά από το σχολείο πρέπει να βρίσκουν τρόπο να στέλνουν ένα σχολικό όχημα να το πάρει. Ή όταν οι γονείς βάζουν τα παιδιά να δουλεύουν γιατί δε μπορούν να κάνουν αλλιώς, το κράτος υποχρεώνεται να υποστηρίξει τους γονείς που για κάποιο λόγο δε μπορούν να στείλουν το παιδί στο σχολείο. Έτσι εφαρμόζεται το άρθρο 28!

Ομάδα ΣΤ3: Ελένη, Δάφνη, Ιωάννα Μ., Κυριάκος, Μάριος, Ελίζα, Εύα & Ιωάννα Χ.

 childright

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης