Στήλη: Γενικά

Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο -Ομοιότητες και διαφορές με το σήμερα

Όπως  και  στο  Βυζάντιο , έτσι και  σήμερα,  οι  άνθρωποι   κατοικούν   σε  κωμοπόλεις  και  χωριά ,έχουν   στη  μέση  του  χωριού 

Top