Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο -Ομοιότητες και διαφορές με το σήμερα

Η  ΑΓΡΟΤΙΚΉ  ΖΩΉ  ΣΤΟ βΥΖΑΝΤΙΟ Όπως  και  στο  Βυζάντιο , έτσι και  σήμερα,  οι  άνθρωποι   κατοικούν   σε  κωμοπόλεις  και  χωριά ,έχουν   στη  μέση  του  χωριού  εκκλησία  και στη  γιορτή  του  προστάτη  αγίου  γίνεται  πανηγύρι.Επίσης  έχουμε  και τώρα  ξωκλήσια  .Ακόμη  όπως  και  τότε,  έτσι  και  τώρα  οι  άνθρωποι χτίζουν σπίτια  ανάλογα με την  οικονομική τους  κατάσταση. 
 Οι  γυναίκες τότε ασχολούνταν  μόνο   με  το  σπίτι  ενώ τώρα   εργάζονται  σε  πολλές  δουλειές   και  μπορεί   να  κατέχουν  αξιώματα   .Δεν   υφαίνουν  και  κεντούν  τα ρούχα   γιατί   τώρα    οι   μηχανές   κατασκευάζουν  τα  απαραίτητα  για  την  ενδυμασία  των  ανθρώπων.
 Τέλος  όπως  και σ’εκείνη   την  ποχή  ,έτσι  και σήμερα οι  κάτοικοι των  νησιών  ασχολούνται  με  την  αλιεία   και  τη  ναυτιλία.Στα  χρόνια  μας όμως  αναπτύσσονται  και  επαγγέλματα  που  έχουν  να  κάνουν  με τον  τουρισμό,όπως  ξενοδόχοι έμποροι  ειδών λαϊκής  τέχνης,εστιάτορες,ξεναγοί κλπ.

Καράμπελα  Ραφαηλία  Τάξη  Ε1

Σχολιάστε

Top