Η ψηφιακή ιστορία ως ευκαιρία για συνεργασία και δημιουργία!

Η κατασκευή μιας ψηφιακής ιστορίας είναι μια άριστη ευκαιρία για συνεργασία των μαθητών σε ομάδες, καθώς και ευκαιρία να αφήσουν οι μαθητές τον παθητικό τους ρόλο στην τάξη και να μετατραπούν σε δημιουργούς. Μέσα από την διαδικασία κατασκευής μιας ψηφιακής ιστορίας αυξάνονται τα κίνητρά τους για ενεργό συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία και  ενισχύονται οι γλωσσικές, επικοινωνιακές τους και ψηφιακές τους δεξιότητες.

Στο σχολείο μας, στα πλαίσια της εφαρμογής της δράσης Erasmus+ με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τη Σχολική Απάθεια», επιχειρήσαμε να κατασκευάσουμε ψηφιακές ιστορίες στο μάθημα της ξενόγλωσσης τάξης των αγγλικών. Ως αφόρμηση χρησιμοποιήσαμε την ενότητα 4 του σχολικού βιβλίου της Β’ τάξης του λυκείου. Η ενότητα παρουσιάζει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (καλλιτεχνικό βίντεο, εννοιολογικό χάρτη, αφήγηση, τραγούδι) την ιστορία ενός κότσυφα που ξεμυτίζει από τη φωλιά του κι ενός γλάρου που μαθαίνει να πετάει. Οι μαθητές κλήθηκαν να κατασκευάσουν και να εμπλουτίσουν την δική τους ιστορία (μονόλογος, διάλογος, περιγραφή, αναδρομή στο παρελθόν…) χρωματίζοντας τη με το δικό τους νόημα.

Έτσι, αφού η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες, η κάθε ομάδα έγραψε τη δική της ιστορία. Οι αφηγήσεις ήταν σύντομες (περίπου 3-4 λεπτά). Μετά ζητήθηκε από κάθε ομάδα να συνοδέψει την ιστορία της με εικόνες και ήχους. Η κάθε ομάδα έφτιαξε ένα ψηφιακό φάκελο με το υλικό της. Έπειτα, οι μαθητές έκαναν χρήση διαφορετικών ψηφιακών εφαρμογών για να κατασκευάσουν τις ψηφιακές ιστορίες (bookcreator, storyjumper) ενώ μια ομάδα επέλεξε να δημιουργήσει βίντεο στο κινητό. Οι μαθητές πρόσθεσαν εφέ και αφήγηση (διαβάζοντας ή κάνοντας χρήση συνθετικής φωνής) στην ιστορία τους. Το αποτέλεσμα τους ικανοποίησε όλους!

Σίγουρα η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας μπορεί να είναι μια σχετικά χρονοβόρα διαδικασία στο απαιτητικό πρόγραμμα μιας τάξης λυκείου. Ωστόσο, τα οφέλη από την διαδικασία αυτή για τους μαθητές είναι πολλά καθότι εμπλέκονται σε μια δημιουργική δραστηριότητα συνεργαζόμενοι μεταξύ τους.

Εδώ μπορείτε να δείτε δύο από τις ψηφιακές μας ιστορίες:

Good Advice

Reaching the Moon

Ιωάννα Γιαννοπούλου,

Εκπαιδευτικός ΠΕ06

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης