ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΦΙΣΑ

Έρευνα για την εφηβική παραβατικότητα

Με αφορμή τη διαδικτυακή εκδήλωση για την εφηβική παραβατικότητα στο σχολικό πλαίσιο, δημιουργήθηκε η παρακάτω ψηφιακή παρουσίαση, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας του [...]