Πείραμα με όγκο

Η ομάδα «Φιλικοί γείτονες» σκέφτηκε και έγραψε το παρακάτω πείραμα για τον όγκο.

Τίτλος:  Μετράμε την τάξη μας

Υλικά: 1 μέτρο, 1 μολύβι, 1 γόμα, 1 σημειωματάριο

Οδηγίες: Αρχικά παίρνουμε το μέτρο και μετράμε το πλάτος, το μήκος και το ύψος τς τάξης. Ύστερα κάνουμε τις ανάλογες πράξεις στο σημειωματάριο μας για να βρούμε τον όγκο της τάξης μας.

Θάνος – Δέσποινα- Παναγιώτης- Ανέττα- Γιάννης

paralelelelelele

Σχολιάστε