Το Mindfulness στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών

ΑΠΟ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - Φεβ• 24•21
Το Mindfulness στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών

Το Mindfulness στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών

 

Το Mindfulness μπορεί να περιγραφεί ως «προσοχή στην παρούσα στιγμή, χωρίς κριτική», (Κebat- Zinn, 1994). Οι ρίζες του εντοπίζονται στη διαλογιστική βουδιστική παράδοση αλλά τα τελευταία χρόνια διδάσκεται με κοσμική χροιά. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει βρεθεί πως ενεργοποιεί τις εγκεφαλικές περιοχές, που είναι υπεύθυνες για «τη ρύθμιση της προσοχής και των θετικών συναισθηματικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένης και της ενσυναίσθησης», Davidson et al., Lutz, Greischar, Rawlings, Richard, 2004. Αν λάβουμε υπόψη μας, πως τα συναισθήματα και η προσοχή αποτελούν «ευμετάβλητες διαδικασίες, που μπορούν να κατανοηθούν και να μελετηθούν ως δεξιότητες», τότε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για διδάξιμες δεξιότητες.

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από έντονο άγχος. Αυτό μπορεί να  οδηγήσει σε  μειωμένη αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τόσο στη διδακτική διαδικασία όσο και στην ικανότητά τους για διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών ή γονέων, αλλά και στη δυσκολία αντιμετώπισης των προκλήσεων που δέχονται από συναδέλφους και ανωτέρους. Όπως ισχυρίστηκε  ο Farber (1991), η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών κοστών, (κοινωνικά, προσωπικά, οικονομικά), που προκύπτουν από την Εργασιακή Εξουθένωση των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή των ίδιων. Το Mindfulness μπορεί να προσφέρει στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πολλούς από τους απαραίτητους πόρους, ώστε να αυξήσουν το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους, μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες διαχείρισης των πιέσεων που δέχονται, ενώ  μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί βιώνουν και διαχειρίζονται το άγχος. Οι απαιτήσεις των σημερινών σχολικών τάξεων μεταβάλλονται συνεχώς, καθιστώντας επιτακτική την ευελιξία και προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών. Το Mindfulness μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικοδόμηση και ισχυροποίηση της συγκεκριμένης απαιτούμενης δεξιότητας, αφού εκπαιδεύει το άτομο στο να επικεντρώνει την προσοχή και το ενδιαφέρον του στις παρούσες διαδικασίες και συναισθηματικές διεργασίες (Bishop et al., 2004). To Μindfulness Based Stress Reduction (MBSR, Kebat- Zinn, 1990) είναι μία φόρμα, που, όπως αποδεικνύεται μέσα από μελέτες, προκαλεί μείωση του στρες, της κατάθλιψης ,του άγχους (Hofmann, Sawyer, Witt & Oh, 2010) και προβλημάτων  ψυχικής υγείας που πολύ συχνά αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς (Κυριάκου, 2001).

 

 

Σχολιάστε

Top