Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΖΩ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικά κέντρα, μεγάλα, μεσαία και μικρά. Από τα 4 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν σήμερα σε αστικές περιοχές, σχεδόν το ένα τρίτο αυτών είναι παιδιά. Εκτιμάται ότι έως το 2050, σχεδόν το 70% των παιδιών του κόσμου θα ζουν σε αστικές περιοχές, πολλά από αυτά σε ιδιαίτερα φτωχές περιοχές. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι το 80% του πληθυσμού ζει σε αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,5 εκατομμυρίων παιδιών.

Οι πόλεις μπορούν να παρουσιάσουν μεγάλες ευκαιρίες και ελπίδες για μια καλύτερη ζωή. Παράγουν πάνω από το 80%  του παγκόσμιου ΑΕΠ και θεωρούνται όλο και περισσότερο κινητήριος δύναμη για την επίτευξη ανάπτυξης. Επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο οι πόλεις είναι από τις ισχυρότερες πηγές ανάπτυξης, καινοτομίας, ποικιλομορφίας, συνδεσιμότητας και μπορούν ενδεχομένως να προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες στα παιδιά να ζήσουν, να  μορφωθούν και να ευημερήσουν.

Επιπλέον μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως σχολεία και νοσοκομεία.  Όμως διάφοροι παράγοντες όπως οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και το υψηλό κόστος μπορούν να αποκλείσουν την πρόσβαση σε μια μερίδα παιδιών που κατοικούν στις πόλεις. Άλλες προκλήσεις που επηρεάζουν τα παιδιά στις πόλεις περιλαμβάνουν την έλλειψη προσιτής και ασφαλούς στέγασης, την ελλιπή πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες, την εγκληματικότητα, την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση και την έλλειψη χώρων πρασίνου.

Οι Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά (CFCI) είναι μια πρωτοβουλία της UNICEF που υποστηρίζει τις τοπικές κυβερνήσεις στην υλοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών σε τοπικό επίπεδο, με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

Είναι επίσης ένα δίκτυο που συσπειρώνει την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους αρμόδιους φορείς, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο, τα μέσα ενημέρωσης και, κυρίως, τα ίδια τα παιδιά που επιθυμούν να κάνουν τις πόλεις και τις κοινότητές τους πιο φιλικές για αυτά. Ένα ισχυρό δίκτυο Πόλεων Φιλικών προς τα Παιδιά θα βοηθήσει, θα καθοδηγήσει και θα υποστηρίξει τις πόλεις να δημιουργήσουν ασφαλείς και συμμετοχικούς μηχανισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, που εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε παιδιού στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 1996 από τη UNICEF και τον ΟΗΕ-Habitat, με βάση το ψήφισμα κατά τη διάρκεια της δεύτερης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (Habitat II) για να καταστούν οι πόλεις βιώσιμα μέρη για όλους. Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει ότι η ευημερία των παιδιών είναι ο απόλυτος δείκτης ενός υγιούς οικοτόπου, μιας δημοκρατικής κοινωνίας και μιας καλής διακυβέρνησης.

Στέλιος Μαγγόλης Α3

ΠΗΓΕΣ

Aνάλυση αποτελεσμάτων πρώτης δημοσκόπησης του U-Report Greece: «Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να γίνουν οι πόλεις πιο φιλικές προς παιδιά και νέους»,

Πρωτοβουλία για Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά (εξωτερικός σύνδεσμος στα αγγλικά)

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Δημοτικών Αρχών

Οδηγός για Πόλεις και Κοινότητες Φιλικές προς τα Παιδιά (εξωτερικός σύνδεσμος στα Αγγλικά)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης