Απολυτίκιο του Αγίου Ανδρέα

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος,

καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος,

τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε,

εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι,

καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Πατώντας το σύνδεσμο μπορείτε να ακούσετε το απολυτίκιο του Αγίου Ανδρέα:

 https://youtu.be/SnN_9eGHDeM?t=5