Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες

Γράφει ο Σπύρος Στάμου, μαθητής του Δ2

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί με κάποια ειδικά θέματα ή τα έχουν αποκτήσει αργότερα.

Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες που έχουν σχέση με την σκέψη, την ομιλία, την ακοή, την κίνηση και άλλα.

Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για μόρφωση, δουλειά και διασκέδαση όπως όλοι μας.