Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Γράφει η Βαρβάρα Σκαμπαρδώνη, μαθήτρια του Δ2

Οι αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ότι δεν απολαμβάνουν πλήρως όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά. Δεν έχουν προσβασιμότητα στο φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση. Επίσης στο δικαίωμα της εκπαίδευσης και φοίτησης στο γενικό σχολείο και στον τρόπο δημιουργίας ενός σχολείου για όλους που αποδέχονται το διαφορετικό.

Τους όρους του υπερκινητικού μαθητή και της διάσπασης προσοχής τον αντιλαμβάνομαι με αργή ικανότητα συγκέντρωσης, εύκολη διάσπαση προσοχής από περισπασμούς. Σε αυτόν τον μαθητή ξεφεύγουν οι λεπτομέρειες και είναι συχνά τα λάθη απροσεξίας. Έχει δυσκολία στην ολοκλήρωση εργασιών, ξεχνά δραστηριότητες και διάφορα αντικείμενα. Δυσκολεύεται στην κανονική μάθηση.

Η συμπεριφορά μας απέναντι στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι να σεβόμαστε τις ανάγκες τους και να μην τους κοροϊδεύουμε και να τους βοηθάμε και όλα αυτά με μεγάλη υπομονή.

Το Τμήμα Ένταξης είναι γενικό σχολείο που στόχο έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τμήμα. Δέχεται μαθητές από όλες τις τάξεις.