Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Γράφει η Ανδριάνα, μαθήτρια του Δ2

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στη γραφή. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται σε κάποιο οργανικό πρόβλημα του παιδιού, π.χ. πρόβλημα στην όραση ή στην ακοή, μπορεί όμως να οφείλονται σε κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα.

Μια τέτοια αδυναμία είναι και η υπερκινητικότητα. Ο υπερκινητικός μαθητής δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, σηκώνεται συχνά από την καρέκλα του, κουνάει νευρικά τα πόδια του και τα χέρια του. Επειδή χαζεύει δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Τα παιδιά αυτά λέμε ότι έχουν διάσπαση προσοχής.

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρειάζονται την στήριξή μας. Δεν πρέπει να τους ξεχωρίζουμε, ούτε να τους κοροϊδεύουμε. Αντίθετα πρέπει να τους βοηθάμε.

Γι” αυτά τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στο σχολείο Τμήμα Ένταξης. Το Τμήμα Ένταξης βοηθάει αυτά τα παιδιά να διαβάζουν, να γράφουν και να παρακολουθούν τα μαθήματά τους.

 

thumbnail (9)