Λίγα λόγια για την Εφημερίδα μας…

teacher2 pic

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας ‘ Έκδοση σχολικής Ηλεκτρονικής εφημερίδας’ στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος της Ερευνητικής εργασίας της Β’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2013/2014 ήταν να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να αυτενερteacher1 picγήσουν, να γευτούν  τη χαρά μιας προσωπικής δημιουργίας η οποία θα αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα και –ευρύτερα- με τον έξω κόσμο.

 Οι μαθητές μας πλαισίωσαν την συγκεκριμένη δραστηριότητα με μεγάλο ενδιαφέρον και καταφέραμε  να κατακτούν νέες γνώσεις με ευχάριστο τρόπο, να σκέφτονται κριτικά απέναντι στα διάφορα γεγονότα, να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να λειτουργούν ομαδικά , να νιώθουν δημιουργικοί και  ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στη σχολική διαδικασία.

 Επιπλέον μέσω της σχολικής εφημερίδας πετύχαμε τη  σύνδεση του σχολείου μας με το κοινωνικό, , οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μας.

Ελπίζουμε η προσπάθεια που ξεκινήσαμε να συνεχιστεί στο μέλλον.

                            -Ο-

Επιβλέπων Καθηγητής

Μουλάς Δημήτρης ΠΕ19

 

 

Σχολιάστε

Top