ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α” ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

tshirt3

 

 

6ο   ΓΕΝΙΚΟ    ΛΥΚΕΙΟ   ΝΕΑΣ    ΙΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣΑΠΟΤΟΣΩΜΑΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ,ΔΙΑΣΩΣΤΩΝΚΑΙΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΕΡΥΘΡΟΥΣΤΑΥΡΟΥ

 

 

 

ΤηνΤετάρτη7 Μαϊου2014,και  ώρες : 12.00-14.00 μ.μ.  οιμαθητές  της Α΄τάξης του 6ου ΓΕΛ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ θαυποδεχθούν στην αίθουσα  εκδηλώσεωντουσχολείου τοΣώμαΕθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του ΕλληνικούΕρυθρούΣταυρού για  ένα σεμινάριο  Α΄ Βοηθειών. Εισηγητές  θα  είναι ο κ. Γαζέτας  Άγγελος  και  ο κ.  Χαζηδιάκος  Δημήτρης, εθελοντές  του  ανωτέρω σώματος.

 

 

 

                   ΤΟ  ΣΩΜΑ  ΣΜΑΡΕΙΤΩΝ- ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ- ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΩΝ  ΤΟΥ  Ε.Ε.Σ.

 

ιδρύθηκε  στηνΑθήνατο  1931με  απόφαση  της  Κεντρικής  Διοίκησης  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού καιτηνεπωνυμία  Σχολή  Εθελοντών  Τραυματιοφορέων- Σαμαρειτών.

 

 

Σανιδέαείχεπροηγηθείαπότο191ίδρυσητουΣώματοςΕπίκουρωνΝοσοκόμωνκαιΤραυματιοφορέων τουΕλληνικούΕρυθρούΣταυρούαπότοΣώμαΕλλήνωνΠροσκόπων.

 

 

Σκοπός  της  ιδρύσεώς  του  υπήρξε  η  καταφανής  έλλειψη  ανδρικού  εθελοντικού  προσωπικού  στον Ελληνικό  Ερυθρό  Σταυρό  και  η  στελέχωση  πάρα  πολλών  υπηρεσιών  και  αποστολώνστην  ελληνική ύπαιθρο,  όπου  ήτανακατάλληλη  η  χρησιμοποίηση  του  γυναικείου  εθελοντικού  δυναμικού.

 

Σε  όλες  τις  μεγάλες  καταστροφές  που  έπληξανδιάφορες  περιοχές  της  χώρας  μας,οι  Εθελοντές Σαμαρείτες,  οι  Εθελοντές  Διασώστες  και  οι  Εθελοντές  Ναυαγοσώστες,  συμμετείχανμε  όσα  μέσα  και ανθρώπινο  δυναμικό  διέθετανγια  τηνπρόληψη,τηναντιμετώπισηκαιτηναποκατάσταση!

 

Από  τηνίδρυσή  του  μέχρι  σήμερα  έχουν  εκπαιδευτεί  και  έχουν  λάβει  πτυχίο  πάνωαπό 60.000 περίπου  Εθελοντές  στις  ειδικότητες  Πρώτων  Βοηθειών,  Ναυαγοσωστικής  και  Διάσωσης.

 

 

 

Στελεχώνεται  από  νέους,  κυρίως  άνδρες  καιγυναίκες  με27ενεργάΠεριφερειακάΤμήματασε  όλη  την Ελλάδα  καιαριθμεί  4.650  ενενεργεία  Εθελοντές  Πρώτων  Βοηθειών,   Ναυαγοσώστες,Διασώστες, ΧειριστέςΔιασωστικώνΣκύλων,  Εθελοντές  Ιατρούς,  Εθελοντές  Εκπαιδευτές  και  Ειδικούς  Συνεργάτες.

 

 

 

ΣήμερααποτελείτηνμεγαλύτερηκαιπιοενεργήΕθελοντικήΟργάνωσηΠρώτωνΒοηθειών,Διάσωσηςκαι ΝαυαγοσωστικήςστηνΕλλάδα,ενώήδηδιευρύνειτηνδράσητουμέσωδιακρατικώνσυνεργασιώνσε ολόκληροτονκόσμο.

 

 

 

Το  Σώμα  Εθελοντών  Σαμαρειτών,ΔιασωστώνκαιΝαυαγοσωστών  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού, είναι  η  μοναδική  εθελοντική  διασωστική  δύναμη  στην  χώρα  μας,  αναγνωρισμένη  από  την  Γ.Γ.Π.Π. (μεΑριθμόΜητρώου22/2001),  η  οποία  διαθέτει  οχτώ  διεθνώς  αναγνωρισμένους  φορείς

πιστοποίησης  της  εκπαίδευσης  όλων  τωνΕθελοντών  της,  στους  τομείς  Πρώτων  Βοηθειών,  Διάσωσης

&ΝαυαγοσωστικήςκαιΕκπαιδευτών.

 

 

 

Οι  Εθελοντές  Σαμαρείτες,  οι  Εθελοντές  Διασώστες  και  οι  Εθελοντές  Ναυαγοσώστες  του  Ελληνικού Ερυθρού  Σταυρού,  εργάζονται  καθημερινά  σε  τοπικό,εθνικό  καιδιεθνέςεπίπεδο,  συμμετέχοντας  σε πλήθος  υπηρεσιών  ή  αποστολών  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  όπως  :

 

 

 

 

·     Κινητοποίηση  και  επέμβαση  σε  αποστολές  έρευνας  και  διάσωσης

·     Κινητοποίηση  και  επέμβασησε  αποστολές  αντιμετώπισης  καταστροφών

·     Υγειονομικήκάλυψη  σε  πάσης  φύσεως  αθλητικούς  αγώνεςκαιπολιτιστικέςεκδηλώσεις

 

·     Εκπαίδευσηπολιτώνσεβασικέςγνώσειςπρώτωνβοηθειών

·     Οργάνωσηδεντροφυτεύσεων  καικαθαριότητα  τωνακτών  με  υποβρύχιο  καθαρισμό.

 

 

 

 

Οι  Εθελοντές  Σαμαρείτες,  Διασώστες,  Ναυαγοσώστες,  Ιατροί,  Εκπαιδευτές  και  Ειδικοί

Συνεργάτες,  βρίσκονται  σε  επιχειρησιακή  ετοιμότητα  365  ημέρες  το  χρόνο,  24  ώρες  το

24ωρο  και  μπορούν  νακινητοποιηθούν  οποιαδήποτε  στιγμή  και  να  προσφέρουν  τις υπηρεσίες  τους  όπου  χρειαστεί,  στην  Ελλάδα  και  στο  κόσμο.


Σχολιάστε

Top