ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ » ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ ΖΗΣΕ!»

tshirt3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ- ΥΓΙΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΤΗΣ  Β΄Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ « ΔΙΚΤΥΩΣΟΥ  ΣΤΗ  ΖΩΗ! ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΖΗΣΕ! »

 

 

Tα σχολεία που εκπονούν πολύμηνο πρόγραμμα Α.Υ, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας-Υγιών Σχολείων «ΔΙΚΤΥΩΣΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ! ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΖΗΣΕ!» καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, μέχρι τις 29-01-2014, στο Τμήμα Αγωγής Υγείας, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr) και στη συνέχεια με συμβατικό ταχυδρομείο.

Είναι απαραίτητο η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφο του σχεδίου του  προγράμματός τους –όπως αυτό κατατέθηκε προς έγκριση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στα σχολεία που θα επιλεγούν θα σταλούν συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας τους με το Δίκτυο.

Στη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Τοπικό Δίκτυο Α.Υ «ΔΙΚΤΥΩΣΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ! ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΖΗΣΕ!», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα τύχουν υποστήριξης στην υλοποίηση του προγράμματός τους, τόσο με θεματικά σεμινάρια τα οποία και θα παρακολουθούν κατά προτεραιότητα, όσο και με την αποστολή προς αυτούς κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και με τη συνεχή ενημέρωσή τους μέσα από τον ιστοχώρο του Δικτύου που θα δημιουργηθεί προσεχώς, κ.ά..

Οι συντονιστές εκπαιδευτικοί των μαθητικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο θα πρέπει να κοινοποιήσουν στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου στο τέλος του σχολικού έτους 2014-2015, απολογιστική έκθεση για την πορεία του προγράμματος και για τη συνεργασία τους με το Δίκτυο.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά και ενυπόγραφα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.

 

Σχολιάστε

Top