ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

teacher2 pic

Ειδική Αγωγή


 Δηλώσεις συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή μόνο εφόσον είστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσετε το σεμινάριο.

Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσετε απαραιτήτως: α) αριθμό κινητού τηλεφώνου, β) ιδιότητα, γ) πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

200 ωρών – 250 €

400 ωρών – 500 €

signup signup

Λήξη δηλώσεων συμμετοχής: 20 Φεβρουαρίου 2015.


 1. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

  1. Μια πρώτη θεώρηση της Ειδικής Αγωγής
  2. Έκταση και μορφές ειδικών αναγκών
  3. Σκοπός της Ειδικής Αγωγής
  4. Στάδια συναισθηματικής προσαρμογής της οικογένειας
  5. Διάγνωση και αξιολόγηση ειδικών αναγκών

κ.λπ.


2. Δυνατότητες δημοσίευσης εργασιών σε συνέδρια και περιοδικά

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι ερευνητικές εργασίες που εκπονούν οι επιμορφούμενοι επιβλέπονται από το ΕΛΠΠΟ, με στόχο να κατατεθούν προς κρίση στην επιτροπή κριτών και αν κριθούν δημοσιεύσιμες να ανακοινωθούν σε συνέδρια ή να δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 3848/2010, η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μοριοδοτούνται με 0,25 μονάδες κατ’ άρθρο (άρθρο 13, παρ. 2δδ), ενώ οι ανακοινώσεις σε συνέδρια συνεκτιμώνται στο βιογραφικό του εκπαιδευτικού για τη συνέντευξη (άρθρο 13 παρ. 5).

Σε κάθε επιμορφούμενο πέρα από τις υποχρεώσεις του στο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα:

  1. Συμμετοχής ως εισηγητή στα συνέδρια του ΕΛΠΠΟ.
  2. Δημοσίευσης άρθρου στο ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές του ΕΛΠΠΟ με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr).

συμμετέχοντας με τις ίδιες προϋποθέσεις που συμμετέχουν όλοι οι εισηγητές ή οι συγγραφείς.


3. Τρόπος διεξαγωγής του Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με:

  1. σύγχρονη διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης και
  2. ασύγχρονη διδασκαλία μέσω email.

4. Άλλες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους


5. Δηλώσεις συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή μόνο εφόσον είστε σίγουροι ότ

Σχολιάστε

Top