ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΠ- ΑΘΗΝΑ 30,31/10/2015

The Teacher ...

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε διημερίδα
Σας ενημερώνουμε ότι στo πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών- Α.Π.1,2» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα πραγματοποιηθεί διημερίδα που αφορά στους Θεματικούς Κύκλους:  «Σχολείο και Διαχείριση Κρίσης»  «Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα» και  «Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Novotel, και μπορούν να την παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα.
Συνημ.: 4 σελ.
Εσωτ. Διανομή  Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄  Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα, 27-10-2015 Αρ. Πρωτ. 171468/Δ2
ΠΡΟΣ:
 Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (μέσω των ανωτέρω Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Αν. Τσόχα 36 11521 Αθήνα  Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Γ.Σ.Ε.Ε. 3ης Σεπτεμβρίου 36 10432 Αθήνα
ΚΟΙΝ.:
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛ

Σχολιάστε

Top