ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

The Teacher ...

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος:  2015-2016                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          6ο Λύκειο Νέας Ιωνίας

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Το κινούμενο σχέδιο, τα είδη και η ιστορία του. Βιωματικό εργαστήριο παραγωγής μικρού μήκους ταινιών κινουμένου σχεδίου, με θεματολογία από το περιβάλλον του σχολείου και την τοπική ιστορία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Ευγενία–Ελένη Πάλλα ΠΕ08 2 ΝΑΙ ΚΕΘΙ, Ενωση ΚαθηγητώνΚαλλιτεχνικών Μαθημάτων.
   

 

     

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας «Το κινούμενο σχέδιο, τα είδη και η ιστορία του-βιωματικό εργαστήριο παραγωγής μικρού μήκους ταινιών κινουμένου σχεδίου, με θεματολογία από το περιβάλλον του σχολείου και την τοπική ιστορία»

είναι να γνωρίσουμε την ιστορία του κινουμένου σχεδίου, τους τρόπους δημιουργίας του, τα διαφορετικά είδη που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους καλλιτέχνες διαχρονικά και να δοκιμάσουμε να δημιουργήσουμε δικά μας μικρού μήκους κινούμενα σχέδια βασισμένα στα ενδιαφέροντα και την εμπειρία των μαθητών από το σχολείο και την τοπική κοινωνία.

 

-Πώς και από ποιους ξεκίνησε η ιδέα και η δημιουργία κινούμενων σχεδίων;

-Ποιοι ήταν οι πρώτοι ήρωες;

-Ποιά είναι τα είδη και ποιές οι βασικές τεχνικές δημιουργίας ενός κινουμένου σχεδίου;

-Ποιοι είναι οι πιο γνωστοί δημιουργοί διεθνώς και στην Ελλάδα;

- Ποια animation έχουν ξεχωρίσει για την ποιότητά τους και έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο? Ποια είναι τα πιο δημοφιλή κινούμενα σχέδια; Παρελθόν και παρόν.

-Ποιά είναι χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου κινουμένου σχεδίου;

-Ποια είναι τα στάδια δημιουργίας τους;

-Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μας κινούμενο σχέδιο;

-Ποιά είναι τα είδη animation και ποιες είναι οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται?

-Πώς λειτουργεί η αφήγηση σε ένα κινούμενο σχέδιο? Ποια η σχέση του με τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.

-γιατί τα κινούμενα σχέδια είναι τόσο αγαπητά και δημοφιλή?

-Ποια είναι η επιρροή των κινουμένων σχεδίων στις διάφορες ηλικίες?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας προτάθηκε και επιλέχθηκε με το σκεπτικό ότι είναι ένα θέμα πολύ αγαπητό στους εφήβους. Υπάρχει  έντονο ενδιαφέρον για τα κινούμενα σχέδια και επιθυμία να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία και τις τεχνικές τους, όπως και να πειραματιστούν σχεδιάζοντας δικά τους  animation.

Επιπλέον το θέμα είνα σύνθετο και σχετίζεται με πάρα πολλά γνωστικά αντικείμενα.

Για την έρευνα η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός  κινουμένου σχεδίου χρησιμοποιούμε τη γλώσσα (σενάριο-αφήγηση, μήνυμα-επικοινωνία) και κατ’ επέκταση συνδεόμαστε με τα μαθήματα Ν. Γλώσσα, Έκθεση-Έκφραση.

Για την έρευνα της ιστορίας των κινουμένων σχεδίων θα χρησιμοποιήσουμε πηγές, βιβλιογραφία και το ιντερνετ και πιθανόν συνεντεύξεις. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή γνώσεις από το μάθημα της Ιστορίας (έρευνα, πηγές), της γλώσσας (παραγωγή λόγου, σημειώσεις, κείμενα, συνεντεύξεις) και της πληροφορικής (ιντερνετ, καταγραφή υλικού, οπτικοακουστικό υλικό). Στην έρευνα μας θα χρειαστούμε επίσης γνώσεις από ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Για τους πειραματισμούς στη δημιουργία animation θα σχετιστούμε επίσης με το μάθημα των εικαστικών (σχέδιο, χρώμα, φωτογραφία, video), της πληροφορικής (ψηφιοποίηση σχεδίων, διαχείριση και επεξεργασία φωτογραφιών και χρήση λογισμικού για το μοντάρισμα της ταινίας) και της μουσικής (επιλογή μουσικής επένδυσης, μίξη ήχου, ρυθμός εναλλαγής καρέ).

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (μέχρι 200 λέξεις)

-βιβλιογραφία

-διαδίκτυο

- δημιουργία ερωτηματολογίου και συζητήσεις με ειδικούς-συνεντεύξεις από έλληνες δημιουργούς ή/και φοιτητές και καθηγητές σχολών όπου διδάσκεται το κινούμενο σχέδιο

-συγκέντρωση και σύνθεση-οργάνωση πληροφοριακού υλικού που θα προκύψει από την ερευνητική διαδικασία. Το υλικό αυτό θα οδηγήσει στη συγγραφή κειμένου-άρθρου για το κινούμενο σχέδιο.

-πρόσκληση ειδικού στο σχολείο για παρουσίαση πάνω στη θεματική και τεκμηρίωση της παρουσίασης από τους μαθητές (video, ηχογράφηση, σημειώσεις)

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

-γνωριμία με το κινούμενο σχέδιο, τα είδη και την ιστορία του.

-γνωριμία της ομάδας με έναν τουλάχιστον ειδικό καλλιτέχνη.

-ομαδοσυνεργατική εργασία για την παραγωγή μικρών ταινιών κινουμένων σχεδίων στο σχολείο.

-συγγραφή και εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου με ολόκληρο το πληροφοριακό υλικό που θα συγκεντρωθεί κατά την ερευνητική διαδικασία.

-Παρουσίαση της έρευνας και των ταινιών στο σχολείο. Κυκλοφορία στο σχολείο του ενημερωτικού εντύπου και παράλληλη έκθεση υλικού από την έρευνα και το εργαστήριο. (άρθρα, σχέδια, φωτογραφίες, τα πρωτότυπα σχέδιά από την ταινία κλπ.)

-ανάρτηση υλικού και ταινιών στο διαδίκτυο, στο ιστολόγιο του σχολείου.

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Βιβλιοθήκη

Υπολογιστές, προτζέκτορας, λογισμικό και διαδίκτυο (σχολικό εργαστήριο πληροφορικής)

Δημιουργία συνθηκών εργαστηρίου στην τάξη, αυτοσχέδια φωτοτράπεζα,

χαρτιά, γραφική ύλη, όργανα σχεδίασης, χρώματα,

φωτογραφική μηχανή

κατασκευή υποτυπώδους «στούντιο» για τη φωτογράφιση με μαύρα χαρτόνια και επιτραπέζια φωτιστικά.

Επίσκεψη της τάξης στη Σχολή Καλών Τεχνών στο χώρο του μεταπτυχιακού Ψηφιακές μορφές τέχνης(;) ή στο ΤΕΙ Αθηνών τμήμα γραφιστικής όπου διδάσκεται κινούμενο σχέδιο.

Προσκληση στην τάξη ειδικών: Ελένη Τσάμπρα, animator-εκπαιδευτικός, Κλειώ Γκιζελή εικαστικός-animator

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Αισθητική Αγωγή Α΄ Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή,  κεφάλαιο 6-Κινούμενο σχέδιο.

 

-Εικαστικά Β΄Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή.

 

-Εικαστικά Α’ Λυκείου, βιβλίο μαθητή

 

-The Animation Bible, Maurice Furniss

 

-Wοrld History of Animation, Sylvain Chomet

One thought on “Animation, Ιστορία και Αισθητική του Κινούμενου Σχεδίου | του Γιάννη Βασιλειάδη | Εκδόσεις Αιγόκερως”, 2006

 

-http://www.kinoumeno.gr

 

https://camerastyloonline.wordpress.com/2008/05/07/animation/

 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top