ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ- 2015-2016

IMG_0376

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. Έτος: ……2015-2016…….                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ……6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ……

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΧΤΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

19

2

ΝΑΙ

 
   

 

     

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Ο σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι η προσέγγιση του παιχνιδιού ως μέσο ανάπτυξης της προσωπικότητας, καλλιέργειας, έκφρασης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας και ψυχοθεραπείας.

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

α) Οι έφηβοι και όχι μόνο, συνδέουν το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση της τεχνολογίας. Το παιχνίδι στον υπολογιστή ή στο κινητό είναι μοναχικό, παθητικό και στατικό. Μέσα από τη μελέτη της ιστορίας του παιχνιδιού οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα παίξουν παιχνίδια που θα καλλιεργούν  τη δημιουργία, την συμμετοχή και την επικοινωνία με τους συνομηλίκους τους.

β) Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα.

γ) Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

δ) Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  το μάθημα της  καλλιτεχνικής παιδεία, την φυσική αγωγή  και την  πληροφορική.

ΟΦΕΛΗ:

α) Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι η ψυχαγωγία, η ευθυμία, το απρόβλεπτο αποτέλεσμα, η υιοθέτηση και η τήρηση κανόνων, ο αυθορμητισμός, η υιοθέτηση αξιών (σεβασμός, ελευθερία, ανεκτικότητα, ευγενική άμιλλα). Μέσω της παρούσας ερμηνευτικής εργασίας οι έφηβοι θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να καλλιεργήσουν τις παραπάνω πτυχές.

β) Επαφή με διάφορες ιστορικές περιόδους και μελέτη διαφορετικών πολιτισμών μέσα από την μελέτη της εξέλιξης του παιχνιδιού.

γ) Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών

δ) Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων

ε) Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

1)      Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου

2)     Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα

3)     Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές

4)     Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων

5)     Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.)

6)     Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.)

7)     Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά

8)     Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)

9)     Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα

10)  Αξιολόγηση

11)   Παρουσίαση  – αξιολόγηση

12)  Θεατρικό δρώμενο στα πλαίσια της τελικής παρουσίασης.

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

1)    Απόκτηση  γνώσεων  και  εμπειριών  από τους  μαθητές για  τον τρόπο  και  τη μέθοδο πραγματοποίησης μιας ερευνητικής  εργασίας.

2)   Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας.

3)   Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την αξιοποίησή  τους  ως  διδακτικά  εργαλεία.

4)   Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

5)   Οργάνωση παράστασης από τους μαθητές στα πλαίσια της τελικής παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών.

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΟΙ : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.

ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας,  δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.parkodeinosauron.gr/images/istoriki_ekseliksi.pdf
http://gym-karpen.eyr.sch.gr/peribalodiki/ag_igias_06_07_traditional_games/past.htm/

http://www.netschoolbook.gr/gloss_paignia.html

https://prezi.com/9-p916umv2_a/presentation/

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/8016/3/Nimertis_Papadionysiou(teeapi).pdf

 

 

Σχολιάστε

Top