ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

10174316_689994224394736_1565293016_o

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος:     2016 -2017                                                                                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          6ο ΛΥΚΕΙΟ Ν . ΙΩΝΙΑΣ                                                          

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

         Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ ΠΕ 10                 2   ΝΑΙ   ΟΧΙ
   

 

     

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
Σκοπός της δραστηριότητας είναι:

Να ενεργοποιηθούν οι μαθητές μέσα από μια διαδικασία μάθησης που εμπεριέχει και απόλαυση.

Να αντιληφθούν , να προβληματιστούν και να συγκρίνουν τις μεταβολές της  κοινωνικής ζωής και   ανάπτυξης  της  Αθήνας  στο πέρασμα του χρόνου και τους λόγους που τις δημιούργησαν.

Να εξερευνήσουν και να μάθουν για τον Αρχιτεκτονικό  πλούτο της Αθήνας.

Να αναπτύξουν και να  ενδυναμώσουν τον εσωτερικό τους κόσμο , την  αυτοπεποίθηση και ασφάλεια τους μέσα από τη εξερεύνηση , τη σύγκριση , τη σύνθεση και τη δημιουργία.

Να εκπαιδευτούν σε ενασχόληση που θα τους δώσει διαφορετικές διεξόδους , δεξιότητες και απασχολήσεις.

Η αλλαγή στάσης – συμπεριφοράς μαθητών και δασκάλων. Καλλιέργεια  της ομαδικότητας και συνεργασίας.

Ερευνητικά  ερωτήματα:

1.Ιστορική αναδρομή της Αθήνας

2.Κοινωνική ζωή και ανάπτυξη στην Αθήνα

.Τρόποι ψυχαγωγίας – διασκέδασης

.Οι γειτονιές της Αθήνας – Ανθρώπινες σχέσεις

 3.Ο διαχρονικές μεταβολές  στις πλατείες και δρόμους της Αθήνας 

.4.Η αρχιτεκτονική της Αθήνας( κλασσικά, νεοκλασικά και σύγχρονα κτήρια)

.

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Το κριτήριο επιλογής του θέματος ήταν  να προβληματιστούν  και να συγκρίνουν την κοινωνική ζωή και ανάπτυξη   της Αθήνας του παρελθόντος  με το σήμερα μια εποχή της πληροφορίας και της γνώσης. Επίσης

να ανακαλύψουν τα κλασσικά και νεοκλασικά κτίσματα της

  ‘Ένα θέμα  που το βρήκαν ενδιαφέρον και το επέλεξαν.

Η ερευνητική εργασία σχετίζεται με τον πολιτισμό ,τις τέχνες, τις  Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και προσεγγίζει  διαθεματικά το μάθημα της Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας  της Πληροφορικής και της Ιστορίας της Τέχνης.

Με την εκπνόηση της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές αναμένεται να  αποκομίσουν μαθησιακά οφέλη μέσα από σχεδιαστικές δεξιότητες, την έρευνα , τη μελέτη του θέματος και τη συνεργασία.

Επιπλέον τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις πέραν αυτών του αναλυτικού προγράμματος.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Θα ακολουθηθεί  συνδυασμός μεθόδων.  Θα γίνει  έρευνα ,επισκέψεις, φωτογράφιση. Βιβλιογραφική έρευνα για την αναδρομή στο παρελθόν και στο σήμερα όσον αφορά τα θέματα διερεύνησης που αφορούν την Αθήνα καθώς και από το  διαδίκτυο.

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Να ανακαλύψουν και να προβληματιστούν για τις αλλαγές, τις στάσεις τις αντιλήψεις , τον τρόπο ζωής

Την ανάπτυξη της Αθήνας του παρελθόντος μέχρι σήμερα.

Να κατανοήσουν τη δύναμη της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων

Να εξασκηθούν στην διερευνητική  προσέγγιση της μάθησης.

Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες , δεξιότητες επικοινωνίας και κριτικής σκέψης.

Ο τρόπος παρουσίασης του αποτελέσματος τους θα έχει  μορφή  και παρουσίαση με power point .

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Τεχνολογικός εξοπλισμός για τις παρουσιάσεις.

Φωτογραφική μηχανή, κάμερα

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με το θέμα μας.

Χρήση της αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου για αναζήτηση   επεξεργασία  και σύνθεση πληροφοριών

 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«Αθηναϊκές αναμνήσεις» Ισίδωρου  Σάπηκα (Φιλιππότης 2001)

«Εν Αθήναις κάποτε.Η πόλις και οι δρόμοι διηγούνται την ιστορία τους» Διονυσίου Ηλιόπουλου ( Ελληνικά γράμματα 2000)

« Περίπατοι στην Αθήνα» Κορνηλίας Χατζηασλάνη (με φωτογραφικό υλικό) Fotorama 2000

«Οι πρώτοι έμποροι  των Αθηνών» Γιάννη Κεροφύλα (Φιλιππότης1999)

 » ‘Όταν κτιζόταν η Αθήνα. Δημόσια κτήρια 19ος αι) Επιμέλεια Μάρω Καρδαμίτση- Αδάμη (Libro 1999)

  «Ιστορία της  Τέχνης «  Βιβλίο Γ΄ Λυκείου 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top