ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

10176932_689994251061400_1210205419_o

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος:     2016 -2017                                                                                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          6ο ΛΥΚΕΙΟ Ν . ΙΩΝΙΑΣ                                                          

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

         Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ  ΚΑΙ ΠΩΣ  ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕ ΑΥΤΟ ΣΤΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΙΕΡΩΜΝΗΜΩΝ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 1                 1   ΝΑΙ   ΝΑΙ
   

 

     

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
Σκοπός της δραστηριότητας είναι:

-           Να  γνωρίσουν  οι  μαθητές την ιστορία  του  ελληνικού  θεάτρου

-          Να παρακολουθήσουν οι  μαθητές  την  εξελικτική  πορεία  του  θεάτρου  στην Ελλάδα.

-          Να αναζητήσουν πληροφορίες για  τα  φεστιβάλ  θεάτρου και  τα  βραβεία ,που απονέμονται στα  καλύτερα  θεατρικά  έργα.

-          Να  γνωρίσουν  τις  θεατρικές  αίθουσες της  περιοχής τους  και  γενικότερα  της  Αθήνας.

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Το  θέατρο, η  τέχνη  της  ζωντανής  παρουσίας  των  ηθοποιών πάνω  στη  σκηνή  είναι  μια  από τις  προσιτές  μορφές  τέχνης  στο  ευρύ  κοινό και  ιδιαίτερα  στους  εφήβους, που  αναζητούν  πάντα  το  νέο, το   διαφορετικό, αυτό  που θα  διεγείρει  και  θα  εξάψει  τη  φαντασία  τους.

Στην  εποχή  μας  το  θέατρο  έχει  τη  δυνατότητα να  προσελκύσει  τους  εφήβους  και  να  τους  κάνει  να  αποκτήσουν  κριτική  σκέψη  και  γνώμη.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Αρχικά,  το  θέμα  θα  διερευνηθεί  σε  επίπεδο  τάξης  και  θα  καθοριστούν οι  διαστάσεις  του  θέματος. Στη  συνέχεια οι   μαθητές θα  διαχωριστούν σε ομάδες, στις  οποίες θα  δοθούν τα  υποθέματα. Έπειτα, οι ίδιες  οι  ομάδες των  μαθητών θα  καθορίσουν τους  τρόπους έρευνας καθώς και  τους  στόχους που θα  βάλει η  κάθε  ομάδα. Θα χρησιμοποιηθεί η  βιβλιοθήκη

Του  σχολείου, οπτικοακουστικό  υλικό, θα γνωρίσουν  οι μαθητές και θα έρθουν σε  επαφή με τους  ανθρώπους  της  τέχνης και  του  θεάτρου.

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

- Να  γνωρίσουν  οι  μαθητές  την  ιστορική  πορεία  του  ελληνικού θεάτρου

- Να  επικαιροποιήσουν  τις  γνώσεις  τους  γύρω από  το  αρχαίο  ελληνικό θέατρο

- Να  διαπιστώσουν και  να  καταγράψουν  την  επίδραση του  ελληνικού  θεάτρου  στην  ανάπτυξη  του  ελληνικού  πολιτισμού.

- Να  παρουσιάσουν  την  εργασία  τους στην ημερίδα παρουσίασης.

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Τεχνολογικός εξοπλισμός για τις παρουσιάσεις.

Φωτογραφική μηχανή, κάμερα

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με το θέμα μας.

Φωτογραφίες – αποσπάσματα  από  θεατρικά  έργα.

 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΚΑΙ  ΈΡΓΑ  ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ:

Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ

Λ. ΤΟΛΣΤΟΪ

Σ. ΜΠΕΚΕΤ

ΤΖ. ΌΡΓΟΥΕΛ

 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top