ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

IMG_0462

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ:                  2016-2017                                                    .

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:             A

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6ο  ΓΕΛ  Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

 

«ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
/ΠΕ

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

(ναι/όχι)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΑΠΑΝΙΚΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΕ 0404 1 ΝΑΙ ΟΧΙ
         

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

 

 

 

Ο   γενικός   σκοπός  είναι  η  γνωριμία  και ενημέρωση των  μαθητών  για ζητήματα ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στην περιοχή του λεκανοπεδίου. Θα αναζητηθούν τα διαφορετικά οικοσυστήματα που υπάρχουν στην Αττική και θα διερευνηθεί η βιοποικιλότητά τους.

 

Η καταγραφή αυτή εκτός από χρήσιμες πληροφορίες για τον κάθε χώρο περιλαμβάνει κατατοπιστικές φωτογραφίες ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πάρκων υπερτοπικής σημασίας (Πεδίον του Άρεως, Εθνικός Κήπος, Αττικό Άλσος κ.α.) υπάρχει η δυνατότητα εικονικής περιήγησης.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: α).  Γνωρίζουν  οι  μαθητές  τι είναι η βιοποικιλότητας; β). Γνωρίζουν  πως η μείωση της βιοποικιλότητας οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος;  γ). Είναι  ενημερωμένοι για την βιολογική εισβολή ειδών στα οικοσυστήματα; δ) Μπορούν να συσχετίσουν την εισαγωγή ενός νέου είδους στο οικοσύστημα με την βιολογική εισβολής; ε) Έχουν αντιληφθεί  πως οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα οδηγούν στην συρρίκνωση της βιοποικιλότητας;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ειδικότητες  που   εργάζονται  σε  αυτά;

Στην ολιστική αντιμετώπιση του ερευνώμενου θέματος θα συμβάλλουν η εκπαιδευτικός που διδάσκει Βιολογία.

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναφερόμενα μαθησιακά οφέλη κλπ ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις)

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Το θέμα ικανοποιεί αρκετές προϋποθέσεις ώστε να αποτελέσει αντικείμενο εκπαιδευτικού προγράμματος από το σχολείο

 

ü  προέρχεται από την ενημέρωση των παιδιών σε θέμα επικαιρότητας,

ü  προέρχεται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος των μαθητών να επισκεφτούν χώρους πρασίνου όπως το μεσογειακό πευκοδάσος του Ωρωπού, το πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αντώνης Τρίτσης» με τους υδροβιότοπους, ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας ζωής στο αστικό περιβάλλον της πόλης όπου φωλιάζουν 177 είδη πουλιών

ü  η βιοποικιλότητα στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον των μαθητών

ü  ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις και στο γνωστικό τους υπόβαθρο,

ü  ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά τους,

ü  δεν αποκλείει τη συμμετοχή κάποιων παιδιών,

ü  μπορεί να δώσει έμφαση στους μέχρι τώρα αδιάφορους για τα μαθήματα και όχι μόνο μαθητές,

ü  έχει περιοχή μελέτης κοντά στο σχολείο για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση (πχ στο προαύλιο του σχολείου όπου υπάρχουν πεύκα),

ü  υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης πληροφοριών εύκολα και γρήγορα από πηγές όπως είναι το διαδίκτυο, οι βιβλιοθήκες, οι κάτοικοι κλπ.

ü  δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να προβληματιστούν, και να ενημερωθούν για ένα θέμα, το οποίο έχει άμεση σχέση με τις επιλογές και τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στο οικοσύστημα

ü  το θέμα μπορεί να συνδεθεί με την ύλη που διδάσκονται στα μαθήματα της Βιολογίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις)

 

 

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός από δύο στρατηγικές μεθοδολογίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

ü   τη Μέθοδο του Ερευνητικού Δοκιμίου (Μέθοδος Project) και

ü   τη Μέθοδο Επίλυσης Προβλήματος.

à         Διεπιστημονική / Διαθεματική προσέγγιση του θέματος.

Στην ολιστική αντιμετώπιση του ερευνώμενου θέματος θα συμβάλλουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Βιολογία και Γεωγραφία, Ιστορία, Πληροφορική, Καλλιτεχνικά και Οικονομία, Κοινωνιολογία.

à         Βιβλιογραφική Διερεύνηση

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα διερευνήσουν στη σχολική βιβλιοθήκη, στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών/Βιολογίας, στο διαδίκτυο, σε βιβλιοπωλεία το ζήτημα και τις περιπτώσεις των Βιολογικών Εισβολών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

 

 

 

Το θέμα έχει παγκόσμια διάσταση, αφορά χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα σε όλο τον πλανήτη. Ειδικότερα, είναι ευρέως γνωστά τα μεσογειακά είδη «εισβολείς» και συζητούνται αρκετά τα τελευταία χρόνια. Επίσης, αγγίζει και τα τοπικά όρια μας και η εισβολή του εντόμου νέκρωσης των πεύκων έχει επεκταθεί και στο άλσος Βεϊκου  που ανήκει στην περιοχή του σχολείου.

ü  Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές  σε περιβαλλοντικά προβλήματα για ανάληψη δράσης

ü  Να καλλιεργήσουν  δεξιότητες σε ότι αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τεχνικών

ü  Να αναπτύξουν φιλικότερης στάσης απέναντι στο περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού,

ü  Να ανιχνεύσουν και να  καλλιεργήσουν βαθύτερες καλλιτεχνικές, τεχνικές ή επιστημονικές κλίσεις, δεξιότητες, ιδιαιτερότητες και αισθητικές ευαισθησίες  των μαθητών

 

 

 

 

 


Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

Χρήση μικροσκοπίων και μόνιμων παρασκευασμάτων για την διάκριση φυτικών και ζωικών κυττάρων

Χρήση βιβλιογραφίας και γεωγραφικών χαρτών για την κατανόηση της βιοποικιλότητας

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου

Μελέτη πεδίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γοσποδίνη Α., Μπεριάτος Η. (2006). Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.

Λιονάτου Μ. (2008). Αρχιτεκτονική τοπίου και δίκτυα πρασίνου στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Δυνατότητες και προοπτικές – μεθοδολογία και εφαρμογή. Το παράδειγμα της Λάρισας. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεωπονική Σχολή. Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου. Θεσσαλονίκη.

Ντάφης Σ. (2001). Δασοκομία πόλεων. Εκδόσεις Art of Text. Θεσσαλονίκη.

Boivin T., Rouault G., Chalon A. & Candau J.N. (2007) “Differences in life history strategies between an invasive and a competing resident seed predator” Biol Invasions, In press

Boudouresque C.F. & Verlaque M. (2002). “Biological pollution in the Mediterranean Sea: invasive versus introduced macrophytes” Marine Pollution Bulletin, 44, p. 32–38.

Brown J.H. & Sax D.F. (2004) “An essay on some topics concerning invasive species”, Austral Ecol, 29, 5 p. 530–536.

Callaway R.M. & Maron J.L. (2006) “What have exotic plant invasions taught us over the past 20 years?”, TRENDS in Ecology & Evolution, Vol. 21, No. 7, p. 369-374.

Devin S. & Beisel J.N. (2007) “Biological and ecological characteristics of invasive species: a gammarid study”, Biological Invasions, 9, p. 13-24.

Elton C.S. (1958) The Ecology of Invasions by Animals and Plants (Wiley, New York).

Facon B., Genton B.J., Shykoff J., Jarne P., Estoup A. & David P. (2006) “A general eco-evolutionary framework for understanding bioinvasions”, TRENDS in Ecology & Evolution, Vol. 21, No. 3, p. 130-135.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ …………………………………………………………..2015

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

 

Ο καθηγήτρια

 

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΑ

 

 

 

Σχολιάστε

Top