ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗ Β΄ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

PSP-3000

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΠΛΟΗΓΗΣΟΥ  ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

 

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Β’ Αθήνας, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου03-11-2016/Φ20.1/185172/Δ2 έγκριση του ΥΠΠΕΘ,  προτίθεται να υλοποιήσει στα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης, διαμέσου της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας και σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ»την εφαρμογή προγράμματος Αγωγής Υγείας στα σχολεία της ΔΔΕ Β’ Αθήνας με τίτλο: «Πλοηγήσου με ασφάλεια» με στόχο την πρόληψη του εθισμού των μαθητών στο διαδίκτυο.

 

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» και υλοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένους και ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες,  με την έγκριση και την συνεργασία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού. 

 

Επισημαίνουμε πως, για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη μεθοδολογία του συγκεκριμένου προγράμματος στους μαθητές, το Κ.Π. «Προνόη», τιμήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2016, με το Έπαθλο Καλύτερης Πρακτικής (BestPractice) από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας, την ¨Ομπρέλα¨ (Διεπιστημονική Εταιρεία Ψυχολογικής Παρέμβασης) και  την eNACSO (European NGO AllianceforChildSafetyOnline).

 

Το πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο: «ΠΛΟΗΓΗΣΟΥ  ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», διάρκειας 1½ ώρας  απευθύνεται  σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου.  Θα υλοποιείται κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, μετά από αίτημα και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του σχολείου. Ο συνολικός αριθμός εφήβων μπορεί να είναι γύρω στα  30  άτομα (1 τμήμα)/ανά παρέμβαση. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ» (εκτός ειδικών περιπτώσεων, που θα πραγματοποιείται στο χώρο του σχολείου, κατόπιν αιτήματος του διευθυντή), στη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, και για το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου- Μαΐου.

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα παρέχεται η δυνατότητα για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε γονείς και εκπαιδευτικούς σε απογευματινές ώρες, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία της γνώσης και των κανόνων για την ανατροφή μιας γενιάς εφήβων με διαδικτυακές αξίες.

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ. Δ. Ε.  Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ

 

 

Δ. Δ. Ε.  Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΥΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top