ΤΟ 6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ » Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΤΟΥ ΟPEN SCHOOLS SOCIETY

vma_14_collage_autocollage_7_images_2

ΤΟ 6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ » Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΤΟΥ ΟPEN SCHOOLS SOCIETY

24 Οκτωβρίου 2017   Γενικά, Εκδηλώσεις, Η Περιοχή μας, Κινηματογράφος, Μαθητικά θέματα, Μουσική, Πολιτιστικά θέματα, Τεχνολογία   Χωρίς Σχόλια

 

Η δράση

Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία κάθε χρονιά με διάφορους φορείς. Απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-16 ετών Α” Γυμνασίου – B” Λυκείου, χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτεροι μαθητές), ενώ φέτος για πρώτη φορά θα συμμετέχουν και μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεις: Δ’, Ε’, ΣΤ’), οι οποίοι καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT (www.creatit-project.eu) ενώ στηρίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των θετικών επιστημών (Inquiry Based Science Education) καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσο του Ευρωπαϊκού έργου CREATIONS (http://creations-project.eu/). Αποτελεί εναν από τους καταλύτες (accelerators) του Ευρωπαϊκού έργου Open Schools for Open Societies (OSOS) (http://www.openschools.eu/) και επίσης, είναι προτεινόμενη δράση των ελληνικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων του Open Discovery Space (ODS) και του Inspiring Science Education (ISE).

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • • Συμμετοχή στην εκδήλωση της Αθήνας (21-22 Απριλίου 2018)
 • • Συμμετοχή στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης (28-29 Απριλίου 2018)
 • • Αν κάποιο σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε μια από τις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις μπορεί να συμμετέχει βιντεοσκοπώντας την παράσταση και αποστέλλοντάς την στους διοργανωτές ως τις 9 Μαρτίου 2018.

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών.

Φέτος για πρώτη φορά οι τάξεις: Δ’, Ε’, ΣΤ’ των Δημοτικών Σχολείων συμμετέχουν και στο διαγωνιστικό κομμάτι της δράσης. Οι συμμετοχές λοιπόν διακρίνονται σε:

• Συμμετοχές Δημοτικών

• Συμμετοχές Γυμνασίων

• Συμμετοχές Λυκείων

οι οποίες και θα αξιολογηθούν χωριστά.

Ο ίδιος διαχωρισμός ισχύει και για τις συμμετοχές με βίντεο.

Η δράση ξεκινά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλουν για το σχολείο τους οι εκπαιδευτικοί. Υπεύθυνος για τη δράση πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός αν και ενθαρρύνεται η συνεργασία εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα από εύρος γνωστικών αντικειμένων (π.χ. Φυσική, Βιολογία, Φιλολογία, Καλλιτεχνικά, Μουσική, Πληροφορική). Οι

εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα αντίστοιχα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος ως υλοποίηση project, σε εκπαιδευτικούς ομίλους που πραγματοποιούνται στο σχολείο τους (θεατρικό παιχνίδι, μουσική, κλπ.) ή ακόμα και να δημιουργήσουν ανεξάρτητες ομάδες. Δείγματα εφαρμογής της δράσης για την καθοδήγηση εκπαιδευτικών και μαθητών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν από κάθε σχολείο.

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συζητήσουν με τους μαθητές για την επιλογή του θέματος που θα δραματοποιήσουν και που μπορεί να προέρχεται από όλα τα πεδία των θετικών επιστημών.

Εν συνεχεία εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να αποφασίσουν ποιες δραστηριότητες θα συμπεριλάβουν στη δράση και να κατανείμουν ρόλους και αρμοδιότητες. Κάθε σχολείο μπορεί να αναλάβει και να υλοποιήσει κάποιες (ή και όλες) από τις παρακάτω δραστηριότητες (πάντα σε αντιστοιχία με τις δυνατότητες της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας):

 • • Ανάπτυξη, επεξεργασία και δραματοποίηση του σεναρίου
 • • Επιλογή/παραγωγή video σχετικών με τη θεματολογία του σεναρίου
 • • Επιλογή/σύνθεση και ζωντανή εκτέλεση της μουσικής επένδυσης της παράστασης
 • • Σχεδιασμό και υλοποίηση σκηνικών και κοστουμιών
 • • Δημιουργία χορογραφίας εάν κρίνεται απαραίτητο
 • • Φώτα / ήχος
 • • Προωθητικές ενέργειες παράστασης

Προτείνεται οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες εργασίας ανάλογα με την δραστηριότητα που θα επιλέξουν (πάντα σε αντιστοιχία με τις δυνατότητες της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας):

 • • Ανάπτυξη σεναρίου
 • • Δραματοποίηση – εκτέλεση σεναρίου
 • • Σύνθεση και εκτέλεση μουσικής επένδυσης
 • • Σύνθεση και εκτέλεση χορογραφίας
 • • Σχεδιασμός και δημιουργία σκηνικών και κουστουμιών
 • • Επιλογή/παραγωγή βίντεο
 • • Φώτα / ήχος
 • • Προωθητικές ενέργειες
 • • Βιντεοσκόπηση παράστασης (για τα σχολεία που θα συμμετέχουν μέσω video)

Οι μαθητές, βάσει των ενδιαφερόντων τους, μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από μία ομάδες. Στο τέλος της δράσης, κάθε ομάδα εργασίας, σε συνεργασία με τους

αρμόδιους εκπαιδευτικούς, θα κληθεί να παραδώσει ένα έντυπο με τους συντελεστές της παράστασης (υπόδειγμα εδώ), ενώ όλα τα σχολεία θα πρέπει να συντάξουν μια σχετική αναφορά για τις προωθητικές ενέργειες που θα πραγματοποιήσουν (υπόδειγμα εδώ.) Επίσης οι εκπαιδευτικοί, σε δύο φάσεις της δράσης, καλούνται να καταγράψουν τη φόρμα παρατήρησης. Πρόκειται για μια αποτύπωση της εμπειρίας τους από την πρώτη στιγμή στην οποία καταγράφουν πως αναπαράστησαν τις επιστημονικές έννοιες, ποιες τεχνικές θεάτρου χρησιμοποίησαν, σημαντικά επεισόδια που καταδεικνύουν τη δημιουργικότητα (φαντασία, καινοτομία, πρωτοτυπία) και τον αυτοσχεδιασμό αλλά και σημαντικές κινήσεις (ενσώματες κινήσεις) που χρησιμοποιήσαν για τη μεταφορά/αναπαράσταση της επιστημονικής γνώσης. Μια τέτοια καταγραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική / παιδαγωγική αξιολόγηση και προσέγγιση της όλης διαδικασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, διοργανωτές και ειδικοί συνεργάτες (επιστημονικοί συνεργάτες καθώς και σκηνοθέτες/μουσικοί/χορευτές) παρακολουθούν την πορεία υλοποίησής της και παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες μέσω:

 • • Επισκέψεων στα σχολεία
 • • Διαδικτυακών συναντήσεων
 • • Διοργάνωση ειδικών εργαστηρίων υποστήριξης εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η υποστήριξη αφορά τόσο στο παιδαγωγικό κομμάτι της δράσης και του σεναρίου που θα αναπτυχθεί όσο και στο σκηνοθετικό/καλλιτεχνικό και σταματά 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των διαγωνισμών.

Οι εκπαιδευτικοί μόλις οριστικοποιήσουν τις ημέρες και ώρες που θα δουλεύουν με τους μαθητές τους για τη δράση θα πρέπει να ενημερώσουν τους διοργανωτές προκειμένου να προγραμματιστούν για κάθε σχολείο οι προβλεπόμενες επισκέψεις/διαδικτυακές συναντήσεις.

Οι εκδηλώσεις: Προετοιμασία

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν 2 τελικές εκδηλώσεις σε:

Αθήνα, 21-22 Απριλίου 2018

Θεσσαλονίκη, 28-29 Απριλίου 2018

1 μήνα πριν την εκδήλωση θα ζητηθεί από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν να δηλώσουν τον εξοπλισμό (π.χ. προβολή βίντεο, μουσικά όργανα, μικρόφωνα κλπ) που θα χρειαστούν για την παρουσίαση της παράστασής τους καθώς και τα σκηνικά που θα χρησιμοποιήσουν (είδος και τεμάχια). Επίσης οι προδιαγραφές του χώρου (μέγεθος σκηνής, υφιστάμενος οπτικοακουστικός εξοπλισμός κλπ) θα δημοσιευτούν εδώ.

Σημαντική διευκρίνιση: Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο χρησιμοποιήσει οπτικοακουστικό υλικό από το διαδίκτυο θα πρέπει να ελέγξει την άδεια χρήσης του.

Πρόβες: Για όσα σχολεία το επιθυμούν θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την τελική τους πρόβα στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Οι ημερομηνίες που θα γίνουν οι πρόβες σε κάθε περιοχή είναι:

Αθήνα, μεταξύ 16–20 Απριλίου 2018

Θεσσαλονίκη, μεταξύ 23–27 Απριλίου 2018

Εντός του Μαρτίου και μετά από επικοινωνία με τους καθηγητές, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της κάθε εκδήλωσης καθώς και των προβών. Προκειμένου αυτά να καταρτιστούν, 2 μήνες πριν την κάθε εκδήλωση, τα σχολεία θα ενημερώνονται για τις ώρες διεξαγωγής κάθε εκδήλωσης (πχ Σάββατο 11.00-17.00, Κυριακή 12.00-16.00) και εν συνεχεία θα κληθούν να δηλώνουν τυχόν κωλύματα παρουσίας τους σε συγκεκριμένες ώρες ή και μέρα της εκδήλωσης. Τα κωλύματα αυτά θα ληφθούν υπ’όψιν στη διαμόρφωση των τελικών προγραμμάτων.

Από εκεί και πέρα αλλαγές στο πρόγραμμα δεν θα γίνονται δεκτές.

Τέλος να διευκρινίσουμε ο,τι, επειδή οι τελικές εκδηλώσεις θα βιντεοσκοπηθούν, πριν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία ειδική φόρμα συγκατάθεσης την οποία θα πρέπει να υπογράψουν οι κηδεμόνες των μαθητών που θα συμμετάσχουν.

Οι εκδηλώσεις: Διεξαγωγή

Η κάθε εκδήλωση θα έχει διάρκεια 2 ημέρες. Οι ακριβείς ώρες θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των σχολείων που θα πάρουν μέρος σε κάθε μια καθώς και από τη διάρκεια της κάθε παράστασης. Οι εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές για το κοινό. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης την ώρα που θα τους υποδείξουν οι διοργανωτές. Κάθε σχολείο, ασχέτως της ημέρας που θα παρουσιάσει, θα μπορεί να παρακολουθήσει τις παραστάσεις και των δύο ημερών. Στις εκδηλώσεις προβάλλονται και οι βιντεοσκοπημένες παραστάσεις όσων σχολείων συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή.

Οι εκδηλώσεις: Βραβεία – Επιτροπή Αξιολόγησης

Θα συσταθούν 2 επιτροπές αξιολόγησης, μια για κάθε εκδήλωση. Κάθε επιτροπή θα αποτελείται από ειδικούς των διοργανωτών και από έναν εκπαιδευτικό και μαθητή από κάθε διαγωνιζόμενο σχολείο. Στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και της ανάδειξης των βραβευθέντων τα μέλη της επιτροπής συμμετέχουν με τα ακόλουθα ποσοστά:

• Ειδικοί διοργανωτών: 50%

• Εκπρόσωποι διαγωνιζόμενων σχολείων: 50%

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα των βαθμολογιών υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο όσων κριτών παρέδωσαν τη σχετική φόρμα αξιολόγησης.

Τα βραβεία που θα δοθούν αφορούν στις εξής κατηγορίες:

α) Καλύτερη συνολική παρουσίαση

β) Καλύτερο σενάριο

γ) Καλύτερη σκηνοθεσία

δ) Καλύτερη μουσική επένδυση

ε) Καλύτερα σκηνικά και κοστούμια

στ) Καλύτερη χορογραφία

ζ) Διάδοση και προώθηση

η) Καλύτερη συμμετοχή στη δράση

Φέτος το ειδικό βραβείο που θεσπίζεται και αφορά μόνο τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε μια από τις δύο εκδηλώσεις (Αθήνας ή Θεσσαλονίκης), είναι το βραβείο «Διαδραστική Παράσταση».

Όσα σχολεία το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία ενσωματώνοντας στοιχεία διαδραστικότητας στην παράστασή τους η παρουσίαση των οποίων θα εξαρτάται από την αλληλεπίδραση με το κοινό.

Για τα κριτήρια αξιολόγησης του ειδικού βραβείου καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό δείτε εδώ

Τα σχολεία που τελικά θα συμμετέχουν και σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικώς τους διοργανωτές, ενώ εντός του Μαρτίου θα πρέπει να έχουν αποστείλει το σενάριό τους για να γνωστοποιηθεί στην κριτική επιτροπή των διοργανωτών που θα αξιολογήσουν την υλοποίησή του κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Τέλος θα απονεμηθούν από τους διοργανωτές διακρίσεις ειδικά για κάθε παράσταση, ανάλογα με το κομμάτι που αυτή ξεχώρισε / πρωτοτύπησε.

Διευκρινίζεται οτι, σε επίπεδο βραβείων, κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη. Οι βραβεύσεις πραγματοποιούνται τη δεύτερη μέρα διεξαγωγής στο τέλος της κάθε εκδήλωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα βραβεία, τα κριτήριά τους και τη διαδικασία αξιολόγησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Συμμετοχή με βίντεο

Η συμμετοχή μέσω βίντεο αποτελεί ειδική κατηγορία της δράσης. Τα σχολεία που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στη δράση μέσω βίντεο θα πρέπει, αφού βιντεοσκοπήσουν την τελική τους παράσταση, να την αποστείλουν στους διοργανωτές ως την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018. Εν συνεχεία, τα βίντεο αυτά θα ανέβουν σε ειδικό διαδικτυακό χώρο όπου θα έχουν πρόσβαση όσα σχολεία έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη κατηγορία προκειμένου να τα αξιολογήσουν. Από κάθε σχολείο θα οριστεί ένας μαθητής κι ένας εκπαιδευτικός οι οποίοι θα πρέπει να δούν όλες τις βιντεοσκοπημένες παραστάσεις που θα είναι online και να τις αξιολογήσουν, συμπληρώνοντας ειδικές φόρμες που θα τους παρέχουν οι διοργανωτές. Το τελικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη των βραβευθέντων θα προκύψει με τον ίδιο τρόπο όπως και στις εκδηλώσεις, δηλαδή:

• Ειδικοί διοργανωτών: 50%

• Εκπρόσωποι διαγωνιζόμενων σχολείων: 50%

Διευκρινίζεται ο,τι τα αποτελέσματα των βαθμολογιών υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο όσων κριτών παρέδωσαν τη σχετική φόρμα αξιολόγησης ενώ δεν συμμετέχουν στο ειδικό βραβείο «Διαδραστική Παράσταση» .

Τα αποτελέσματα για τις βιντεοσκοπημένες παραστάσεις δημοσιεύονται διαδικτυακά πριν τη διεξαγωγή της πρώτης εκδήλωσης. Επίσης ανακοινώνονται και στο τέλος των δύο εκδηλώσεων ώστε, αν κάποιο σχολείο που βραβεύτηκε το επιθυμεί, να στείλει εκπρόσωπο για την παραλαβή του βραβείου. Σε όσους δεν μπορέσουν να παραστούν δια ζώσης για την παραλαβή του βραβείου τους, αυτό θα τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Τα βίντεο θα προβληθούν επίσης και στις δύο εκδηλώσεις εκτός διαγωνιστικού μέρους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τα σχολεία που συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία λαμβάνουν την ίδια υποστήριξη (συναντήσεις, workshops κλπ) που παρέχεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς

Σχολιάστε

Top