Επιμέλια άρθρου: Σύρου Μαρίνα Καθώς οι μέρες περνούν και οι σελίδες από τα ημερολόγια πλησιάζουν στην αγαπημένη γιορτή μικρών και [...]

Η επίσκεψη στη ΣΜΥ Τρικάλων

ΑΠΟ: ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Δεκ• 16•14

Επιμέλια άρθρου: Χρόνη Αμαλία Στα πλαίσια της μονοήμερης εκδρομής του προγράμματος μας εμείς τα παιδιά της δημοσιογραφικής ομάδας του 7ου […]

Top