Η αξία της μητρικής γλώσσας

ΑΠΟ: 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Φεβ• 02•21

img6

H μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα που ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει απ’ όταν γεννιέται και την αναπτύσσει με την πάροδο των χρόνων. Είναι το βασικότερο συστατικό για την ταυτότητα ενός ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα  διαφυλάσσει και την ταυτότητα ενός έθνους .

Με τη μητρική γλώσσα, κάθε άνθρωπος ανακαλύπτει αλλά και γνωρίζει τη φιλοσοφία, τα ήθη και την ιστορία του τόπου του. Πίσω από κάθε φράση ή λέξη βρίσκεται μια μεγάλη ιστορία. Ουσιαστικά, με τη σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας, ο καθένας μπορεί να γνωρίσει τα έθιμα, αλλά και να κατανοήσει τις αντιλήψεις και την ιστορία του έθνους του.

Επιπλέον, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα ως όργανο επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Με αυτήν τη γλώσσα οι άνθρωποι συνομιλούν, έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους και νιώθουν πιο οικεία. Τα άτομα προοδεύουν στην παιδεία, σε τομείς κοινωνικοπολιτικούς, καθώς έχουν τη δυνατότητα ν’ αναπτύξουν τη φιλομάθειά τους.

Για να μη χαθεί λοιπόν η μητρική γλώσσα και πίσω από αυτήν ολόκληρος ο πολιτισμός, θα πρέπει στα σχολεία το μάθημα να γίνεται πιο ουσιαστικό και να μη χρησιμοποιούνται κώδικες, όπως greeklish ή ξένες εκφράσεις.

Συνοψίζοντας, η μητρική γλώσσα είναι το σημαντικότερο στοιχείο ενός λαού και πρέπει να προστατεύεται, διότι, αν χαθεί , υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης του λαού.

 

 

Γιώργος Μπούνταλης (Γ΄2)

Σχολιάστε

Top