Εθισμός σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και στο διαδίκτυο στις ημέρες μας.

ΑΠΟ: koutelathi - Απρ• 25•17

εθισμος1Καθημερινά όλο και περισσότεροι νέοι εθίζονται σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο μπροστά στον υπολογιστή, κάτι που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα όπως για παράδειγμα στην κοινωνικότητα τους. Οι νέοι όμως δεν εθίζονται μόνο σε ηλεκτρονικά παιχνίδια αλλά και στο διαδίκτυο, δηλαδή σε διαδικτυακές ιστοσελίδες όπως το facebook, twitter, instagram κ.α.

Ο εθισμός στο διαδίκτυο ανήκει στην κατηγορία των συμπεριφορικών εθισμών, πρόκειται για τα προβλήματα που προκύπτουν όταν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά ξεφύγει από τον έλεγχο του ατόμου. Το ξέρατε ότι 1 στους 7 εφήβους είναι εθισμένος στο διαδίκτυο;

Τα χαρακτηριστικά της εξάρτησης είναι τα εξής:

* Ανάγκη για ολοένα μεγαλύτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της εξάρτησης,

* αίσθημα στέρησης,

* ενασχόληση περισσότερη απ” αυτήν που είχε προγραμματιστεί,

* ανεπιτυχείς προσπάθειες ελέγχου,

* μείωση άλλων δραστηριοτήτων.

Όμως οι νέοι όσο και να γνωρίζουν τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις του εθισμού αυτού κάνουν λάθος χρήση του διαδικτύου και εθίζονται καθημερινά.  Υπάρχουν 5 βασικά συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο. Πρώτο σύμπτωμα είναι η πολύωρη παραμονή και πλοήγηση του χρήστη. Δεύτερο σύμπτωμα είναι η αδιαφορία για βασικές ανθρώπινες ανάγκες όπως ύπνο και φαγητό. Ένα ακόμα σύμπτωμα είναι η εριστικότητά του  όταν βρίσκεται μακριά από την οθόνη. Τέλος, είναι η αδυναμία του να διακόψει την ενασχόλησή του με τον υπολογιστή.

Συνοψίζοντας : Ποιες οδηγίες θα μπορούσαμε να δώσουμε στους γονείς;

Θα πρέπει ο υπολογιστής να είναι σε κοινή θέα, όχι στο δωμάτιο των παιδιών, να γίνεται χρήση φίλτρων (πρόσβαση σε sites, περιορισμός χρόνου). Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ασφαλές να δίνουμε προσωπικές πληροφορίες, να ενθαρρύνουμε την επικοινωνία. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τα ενημερώσουμε σε θέματα ασφαλείας, ώστε να μπορούν να αμυνθούν. Είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν, προκειμένου να αναγνωρίζουν και να αποκρούουν πράξεις ακατάλληλων ατόμων και να μάθουν τι να κάνουν και σε ποιον να μιλήσουν όταν τους πλησιάσει κάποιος online.

Ως παιδιά, πρέπει να χρησιμοποιούμε το Internet με κανόνες ασφάλειας. Ως έφηβοι, πρέπει να αποκτήσουμε γνώσεις, δεξιότητες και αξίες για να κάνουμε αυτόνομα επιλογές online.

Κουτελιδάκη Αθηνά (Γ2)

Σχολιάστε

Top