ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. ΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ
 3. ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ ΚΛΑΙΡΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
 4. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
 5. ΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 6. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΦΥΣΙΚΟΣ
 7. ΣΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
 8. ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
 9. ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
 10. ΤΖΟΚΑ ΜΑΡΘΑ, ΓΑΛΛΙΚΩΝ
 11. ΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ
 12. ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
 13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
Top