Αξιολόγηση μαθητών μέσω της εφαρμογής Socrative

socrativeΈνας τρόπος αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών εντός ή εκτός τάξης είναι το διαδικτυακό εργαλείο Socrative.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει με αυτό μία σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για κάθε μάθημα και να αναθέσει την εργασία στους μαθητές του δίνοντάς τους ένα κωδικό που δημιουργεί το πρόγραμμα. Ο κάθε μαθητής δίνει τον κωδικό αυτό, γράφει το όνομά του και απαντά στις ερωτήσεις. Έπειτα, περιμένει την αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό. Ο τελευταίος μπορεί να μπει στην εικονική του τάξη και να ελέγξει πώς τα πήγαν οι μαθητές του.

Το εργαλείο αυτό είναι εύκολο στη χρήση και για τον εκπαιδευτικό και για το μαθητή.

Σε αυτό το βίντεο περιγράφεται το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα τεστ αξιολόγησης.

 

 

Σχολιάστε