7 διαδικτυακά εργαλεία που προάγουν την ανάγνωση

 

Η καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας στην τάξη προάγει τη μάθηση και την έκφραση.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να εμπλουτίσουμε τις δραστηριότητες της ανάγνωσης στο σχολείο. Κάποιες από αυτές διεκπεραιώνονται με τη χρήση της τεχνολογίας. 

Παρακάτω αναφέρονται εργαλεία και προτείνονται τρόποι αξιοποίησής τους.

  1. Padlet: Συνεργατικός πίνακας όπου οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν τι γνωρίζουν για το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο, τι θέλουν να μάθουν επιπλέον και στο τέλος, τι έμαθαν από αυτό. Στο padlet μπορούν να προσθέσουν εικόνες, ήχο και βίντεο.

  2. Spark Video: Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα βίντεο-τρέηλερ για το βιβλίο.

  3. Seesaw: Εκεί, οι μαθητές γράφουν τις σκέψεις τους για το βιβλίο, κρατούν σημειώσεις και σχόλια.

  4. Popplet: Με το εργαλείο αυτό δημιουργούνται συνεργατικά νοητικοί χάρτες.

  5. Today’s Meet : Για την ηχογράφηση σχολίων

  6. Kahoot: Δημιουργία κουίζ με τα κύρια σημεία του βιβλίου

  7. Google forms: Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση / κριτική του βιβλίου

Φιλαναγνωσία

Σχολιάστε