Δημιουργώντας βίντεο-κουίζ

Η χρήση των βίντεο στην εκπαίδευση έχει πολλές φορές θετικά αποτελέσματα. Οι μαθητές εντυπωσιάζονται από την κινούμενη εικόνα και τον ήχο, προσλαμβάνουν πληροφορίες με πιο εύκολο τρόπο και ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκμεταλλευτεί μία μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών βίντεο που υπάρχουν διαδικτυακά.

Βέβαια, ένα βίντεο δεν καθιστά τρόπο διδασκαλίας, εφόσον παραμείνει μόνο σε μία απλή παρουσίαση.
Ένας δημιουργικός τρόπος εκμετάλλευσης του βίντεο στη σχολική τάξη είναι η ενσωμάτωση ερωτήσεων, κουίζ και άλλων τρόπων αλληλεπίδρασης με τους μαθητές.
Υπάρχουν διαδικτυακά εργαλεία που βοηθούν τον εκπαιδευτικό προς αυτή την κατεύθυνση.

Δημιουργώντας βίντεο-κουίζ

Σχολιάστε