Διαδικτυακές εφαρμογές σύμφωνα με την ταξινομία Bloom

 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται μία ενημερωμένη έκδοση διαδικτυακών εφαρμογών για εκπαιδευτική χρήση, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom.

Οι εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμες για ipad, όμως πολλές από αυτές χρησιμοποιούνται και για pc ή laptop, όπως

  • το padlet για συνεργατικές αναρτήσεις

  • το seesaw που είναι καταπληκτικό εργαλείο για την παρουσίαση εργασιών των μαθητών με σχόλια

  • το  socrative για κουίζ κατά την αξιολόγηση

  • το google drive για πολλών ειδών  συνεργατικές εργασίες

  • το popplet για συνεργατικούς νοητικούς χάρτες

  • το voicethread για ηχογράφηση σχολιασμών

  • το educlipper για επεξεργασία αρχείων βίντεο προς χρήση για την ανεστραμμένη τάξη κ.ά.

www.educatorstechnology.com

 

 

 

Σχολιάστε