ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η εθελοντική ομάδα του σχολείου μας πραγματοποιεί ανακύκλωση μπαταριών.  Στο σχολείο τοποθετήθηκε στήλη ανακύκλωσης μπαταριών «ΑΦΗΣ’», μετά από αίτηση της ομάδας.  αφηςΑπό το μήνα Ιανουάριο οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου συμμετέχουν στην παραπάνω προσπάθεια. Με τον τρόπο αυτό, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα ευαισθητοποιείται για το περιβάλλον και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις για την προστασία του.

Σχολιάστε

Top