ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

λήψη (2)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ

ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.  ΡΟΔΟΥ είναι ισότιμο με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ αλλά και με τα ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ.

  • Απευθύνεται σε ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (με κάρτα ανεργίας) ηλικίας άνω των 16 ετών.
  • Λειτουργεί βραδινές ώρες από 18:45 – 22:15 (5 διδακτικές ώρες / ημέρα).
  • Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
  • Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
  • Δίνει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ( ΑΕΙ & ΑΤΕΙ ) με ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ομάδα Β ή Α αντίστοιχα).
  • Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στη τεχνολογία.
  • Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
  • Οι μαθητές μετά από 4 χρόνια αποκτούν ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ισότιμο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ) και ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (επιπέδου 3) χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης «ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» όπως τα ημερήσια αλλά με την συμπλήρωση 600 ημερομισθίων στην αντίστοιχη ειδικότητα αποκτούν ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (επιπέδου 4) από ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΟΑΕΔ μετά από τις διαδικασίες «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» που ισχύουν για όλα τα ΕΠΑΛ. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης παράλληλα με το προβλεπόμενο ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ αποκτούν και την αντίστοιχη ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Top