Μετάφραση του «Imagine» από John Lennon

 

Αγγλικά Ελληνικά
ImagineImagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for todayImagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

(Chorus)
You…
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
Our brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

(Chorus)

And the world will live as one

 

Φαντάσου (Fantasou)Φαντάσου πως δεν υπάρχει παράδεισος
Είναι εύκολο αν προσπαθήσεις
Καμία κόλαση κάτω από μας
Πάνω από εμάς μόνο ουρανός
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
Να ζουν για το τώραΦαντάσου πως δεν υπάρχουν κράτη
Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις
Τίποτα για το οποίο να σκοτώνεις ή να πεθαίνεις
Και καμία θρησκεία επίσης
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
Να ζουν τη ζωή ειρηνικά

(Ρεφραίν)
Εσύ…
Εσύ μπορείς να πεις πως είμαι ονειροπόλος
Αλλά δεν είμαι ο μοναδικός
Ελπίζω κάποια μέρα να μας συνοδέψεις
Και ο κόσμος θα γίνει ένα

Φαντάσου καμία ιδιοκτησία
Αναρωτιέμαι αν μπορείς
Καμία ανάγκη για απληστία ή πείνα
Η δική μας αδελφότητα ανθρώπων
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
Να μοιράζονται όλο τον κόσμο

(Ρεφραίν)

Και ο κόσμος θα ζει σαν ένα

 

Σχολιάστε

Top