Tag: Η ActionAid

Η ActionAid

 

H ActionAid είναι μια παγκόσμια συνεργασία ανθρώπων που δρουν μαζί για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας.

Το όραμα μας: Ένας κόσμος χωρίς φτώχεια και αδικία, μέσα στον οποίο κάθε άτομο απολαμβάνει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια.

Η αποστολή μας: Δουλεύουμε σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μαζί με τους φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους, για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και την αδικία. 

Η ActionAid ασκεί πίεση στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε να επηρεάσει αποφάσεις και πολιτικές υπέρ της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Συμμετέχουμε σε διεθνή δίκτυα άσκησης πίεσης για την αλλαγή κανόνων και πρακτικών που επιδεινώνουν τη φτώχεια και πραγματοποιούμε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Συνδυάζουμε τη δράση μας σε όλα τα επίπεδα ώστε να πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου μας και να επιφέρουμε ουσιαστικές και μόνιμες αλλαγές στην ζωή εκατομμυρίων αδικημένων και περιθωριοποιημένων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, ως σύμβουλος του ΟΗΕ σε θέματα ανάπτυξης, προωθούμε διεθνή ζητήματα και διαδικασίες προς όφελος των φτωχών ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
http://www.actionaid.gr/

Top