Τα πρόσωπα πίσω από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση Εκτυπώσιμη μορφή

Η ΕΤ από την πρώτη πειραματική εφαρμογή της το 1977 ως πρωτοποριακός θεσμός συνέχισε την πορεία της έως σήμερα, συμβάλλοντας με τα προγράμματά της στη διδακτική και παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι προβληματισμοί των ανθρώπων που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με αυτή, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας συνέβαλαν στην εξέλιξή της και στη διεύρυνση των στόχων της. Έτσι, από καθαρά σχολική που ήταν έως το 1980, έγινε εκπαιδευτική με την ευρύτερη έννοια, προσφέροντας εκτός από τα προγράμματα που στηρίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα και ποικίλες επιμορφωτικές ταινίες.

Ο θεσμός της ΕΤ καθιερώθηκε, εφαρμόστηκε και αναπτύχθηκε στη χώρα μας μέσα σε μια σχολική πραγματικότητα που δεν είχε παράλληλη εξέλιξη. Τόσο η πρώτη εφαρμογή όσο και η επέκταση του θεσμού έγιναν χωρίς να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα σχολεία και εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα την περιορισμένη αξιοποίησή της. Την τελευταία δεκαετία ο ρόλος τής ΕΤ στα σχολεία παύει να είναι περιθωριακός. Έτσι, σήμερα πληθώρα ποιοτικών παραγωγών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στηρίζει τη διδακτική μαθησιακή διαδικασία.

Τα πρόσωπα πίσω από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση

 Η παραγωγή εκπαιδευτικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την τελική εκτέλεση της παραγωγής, απαιτεί ομαδική δουλειά. Μια ομάδα 15 ατόμων με κέφι, μεράκι και όραμα σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, γράφουν και παράγουν εκπαιδευτικές ταινίες.

Η ομάδα της ΕΤ αποτελείται από άτομα με διαφορετικές ειδικότητες και ικανότητες: αποσπασμένους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με μεταπτυχιακή κατάρτιση επάνω στο αντικείμενό τους και επιμόρφωση στην ΕΤ, μία εκπαιδευτικό τεχνολόγο –από την ίδρυση του θεσμού– ειδική στον διδακτικό σχεδιασμό, τη συγγραφή, παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για την τηλεόραση και τις νέες τεχνολογίες, και έναν σκηνοθέτη με εμπειρία και επιμόρφωση στην παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών.

Η στενή συνεργασία τόσων ειδικών σε διαφορετικούς τομείς αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα της παραγωγής. Οι εκπαιδευτικοί παραγωγοί, που αναλαμβάνουν την ευθύνη μιας ταινίας ή σειράς ταινιών από την ιδέα έως την υλοποίησή της (επιστημονική έρευνα, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, συγγραφή του σεναρίου, συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, γυρίσματα, μοντάζ κ.λπ.), χωρίς να υπολογίζουν χρόνο, κόπο και ωράρια, είναι ακούραστα παρόντες.

Σοφία Μαντουβάλου,

εκπαιδευτικός τεχνολόγος (ΜΑ),

εκπαιδευτικός παραγωγός, συγγραφέας

Σχολιάστε

Top