ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Μ.Ν.Α.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΕΣΙΣ

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Σας καλωσορίζουμε και αυτήν τη σχολική χρονιά στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Σχέδια Δράσης». Μετά την Πιλοτική Φάση 2017 – 2018 και την πρώτη Φάση διεύρυνσης 2018 -2019 ,το ΝΟΗΣΙΣ, ως φορέας διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων Σχεδίων Δράσης, στηρίζει κάθε ένα από τα 398 ΕΠΑ.Λ. που επιθυμεί να υποβάλει πρόταση για το έτος 2019 -2020.

Τα Σχέδια Δράσης, ως ένας από τους Πυλώνες του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων , της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της, η ανακατασκευή προκαταλήψεων και η εξωστρέφεια.

Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Δράσης είναι projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics), αλλά αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο των οποίων δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό με την μέγιστη εμπλοκή των μαθητών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Ενδεικτικό περιεχόμενο των Σχεδίων Δράσης μπορεί να αποτελούν:

  • Δράσεις εξωστρέφειας στο πλαίσιο των μαθημάτων ή των σχολικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι αυτές που έχουν αντίκρισμα στην τοπική κοινωνία. Π.χ. Τρόποι και τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού σε άνυδρες περιοχές, οδηγίες –  πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, ιστοσελίδα ανάδειξης τοπικού τεχνικού πολιτισμού κ.τ.λ.
  • Παρουσιάσεις έργων μαθητών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιχειρηματίες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κ.α.
  • Δράσεις που υπογραμμίζουν τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά προβλήματα τοπικού ή γενικού χαρακτήρα.
  • Ενεργοποίηση καλλιτεχνών, σκηνοθετών, έμπειρων τεχνιτών και εθελοντών στο πλαίσιο των Υποδράσεων
  • Ανάπτυξη της επικοινωνίας/συνεργασίας με τους γονείς (π.χ Σχολές γονέων)

Οι Δράσεις κινητοποιούν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την πρωτοβουλία των μαθητών, στοιχεία που αποτελούν θεμέλιο για την ανάπτυξη της αυθεντικότητας και της καινοτομίας.

Το ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NΟΗΣΙΣ» είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.2190/1994, Αρ. 14, Παρ. 1). Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε σχολικές ομάδες, νέους που έχουν ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, εκπαιδευτικούς, για επιμόρφωση και υποβοήθηση του έργου τους και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση, επιμόρφωση και παροχή υπηρεσιών.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης