Είμαστε Εδώ!

Το πρόγραμμα «HEAR We Stand: deaf and hard of hearing students at the centre of education » σχετίζεται με την ανταλλαγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών ιδεών καθώς και με την γνωριμία διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που αφορούν μαθητές με κώφωση/βαρηκοΐα, όπως
είναι οι μαθητές που φοιτούν στα Τμήματα Κωφών και βαρήκοων που λειτουργούν  στο Σχολείο μας , το 18ο Γυμνάσιο Πάτρας από
το έτος 1985.

Ο στόχος του προγράμματος αποσκοπεί στην αλληλεπίδραση και συνεργασία των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην διδασκαλία και στήριξη των μαθητών με κώφωση/βαρηκοΐα, και απώτερος στόχος η έμπρακτη εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Μέσα από κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που έλαβαν χώρα στις διαφορετικές κινητικότητες του ευρωπαϊκού σχεδίου, οι εκπαιδευτικοί  είναι σε θέση να μοιραστούν
κοινές εμπειρίες και να δημιουργήσουν κοινές αντιλήψεις και στάσεις. Συμμετείχαν συνολικά 7 εκπαιδευτικοί συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που έχουν τις γλωσσικές δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα ώστε να επικοινωνούν και να μελετούν θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος, και συμμετέχουν σε ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις.

Λόγω της διαφοροποίησης των διδακτικών αντικειμένων, οι εμπλεκόμενοι απέκτησαν τόσο εξειδικευμένη επιμόρφωση, όσο και γενικές δεξιότητες συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες βελτίωσης του περιεχομένου και της προσέγγισης της διδασκαλίας τους και είναι δεκτικοί σε νέες προτάσεις, ιδιαίτερα εφόσον αυτές έχουν ευρωπαϊκή προέλευση και εμβέλεια.

Οι κινητικότητες περιλαμβάνουν την συμμετοχή των εμπλεκομένων σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη
συμπεριληπτική εκπαίδευση  και την μεταφορά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά αξιοποιήσιμων ευρωπαϊκών μεθόδων και πηγών στο ελληνικό σχολικό σύστημα. Οι δράσεις που προβλέπονται είναι η συζήτηση, ανταλλαγή και καταγραφή προβληματισμών και προτάσεων μεταξύ Ελλήνων εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών φορέων επιμόρφωσης, η υλοποίηση συνεργατικών δράσεων μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων εκπαιδευτικών και μαθητών, η πιλοτική εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών στο ελληνικό περιβάλλον και η αξιολόγησή της, η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση της τεχνολογίας, και η διάχυση του επιμορφωτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα με φυσικό και τεχνολογικά υποστηριγμένο τρόπο (σεμινάρια, ιστολόγιο, κ.λ.π.), καθώς και άλλες ενέργειες που ίσως αναδείξει η θεματολογία της κινητικότητας.
Η πολυποίκιλη θεματολογία που επιλέχθηκε για να συζητηθεί καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της εκπαιδευτικής καθημερινότητας μιας σχολικής μονάδας που υποστηρίζει την κοινότητα των Κωφών. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα οδηγήσει και στην ανάδειξη των διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, καθώς επίσης και στην ανταλλαγή των μεθόδων και καλών πρακτικών στην διδασκαλία και στη διαχείριση των σύγχρονων τάσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Screenshot_9

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης