Το κρυφτό

0

Παραδοσιακό παιχνίδι Το κρυφτό από τον Αλέσσιο και τη Τζένη  Το κρυφτό είναι παιχνίδι ομαδικό. Για να βρούμε ποιος θα τα φυλάει, κάνουμε λαχνίσματα.  Στο ….

Κεραμιδάκια

0

Παραδοσιακό παιχνίδι Κεραμιδάκια  από τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία  Το παιχνίδι κεραμιδάκια είναι ομαδικό. Τα παιδιά χωρίζονται σε 2 ομάδες και χαράζουν μία γραμμή. Σε απόσταση ….