Το κρυφτό


Παραδοσιακό παιχνίδι

Το κρυφτό

από τον Αλέσσιο και τη Τζένη

 Το κρυφτό είναι παιχνίδι ομαδικό. Για να βρούμε ποιος θα τα φυλάει, κάνουμε λαχνίσματα.

 Στο κρυφτό παίζουν όσοι παίκτες θέλουν. Ο παίκτης που θα τα φυλάει πρέπει να μετρήσει αργά μέχρι το 100. Οι υπόλοιποι παίκτες προσπαθούν να κρυφτούν όσο καλύτερα μπορούν.

 Κάθε φορά που βρίσκει κάποιο παίκτη, το παιδί που τα φυλάει, τρέχει γρήγορα στο μέρος που φυλάει και φωνάζει δυνατά: «Φτου για …». Αν ο παίκτης που κρύβονταν φτάσει πιο γρήγορα θα πει: «φτου για μένα». Ο παίκτης που τα φυλάει συνεχίζει, για να βρει και τους υπόλοιπους. Ο τελευταίος παίκτης, όταν τον βρει αυτός που τα φυλάει, άμα φτάσει πρώτος μπορεί να πει: «φτου ξελευτεριά για όλους» και να τους απελευθερώσει όλους και τότε τα ξαναφυλάει πάλι ο ίδιος παίκτης ή άμα δε θέλει να τους ελευθερώσει όλους, τότε τα φυλάει ο πρώτος παίκτης που βρήκε