Τι μάθαμε με τη δημιουργία της εφημερίδας μας;

τι μάθαμε;

Να κρατάμε σημειώσεις

                                     Μαρία

Να βρίσκω άγνωστες λέξεις στο λεξικό

Δανάη

Το έγραψα στην τάξη, βελτιώθηκα στην ανάγνωση, έμαθα καινούριους συγγραφείς, επειδή στο τέλος του βιβλίου έχει βιογραφικό σημείωμα

 Κωνσταντίνος

Μάθαμε να δίνουμε οδηγίες

Αλέσσιο

Μάθαμε τις εγκλίσεις

Μάριος

Μάθαμε να γράφουμε αφηγήσεις και να διαβάζουμε καλύτερα

                                                                                           Χρήστος

Μας βοήθησε να μην κάνουμε ορθογραφικά λάθη

Δημήτρης

Έμαθα καινούριες λέξεις

Αμιγκέλ

Έμαθα να χρησιμοποιώ το λεξικό μου

                                             Ραφαηλία

Μάθαμε να ελέγχουμε την ορθογραφία μας

Δανάη

Έμαθα να γράφω αφηγήσεις και βιογραφικό σημείωμα

                                                                                    Αλέσσιο

Με την εφημερίδα θα έχουμε ένα αναμνηστικό από την τάξη μας

Μαρία

Καλό καλοκαίρι