Κεραμιδάκια


Παραδοσιακό παιχνίδι

Κεραμιδάκια

 από τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία

 Το παιχνίδι κεραμιδάκια είναι ομαδικό. Τα παιδιά χωρίζονται σε 2 ομάδες και χαράζουν μία γραμμή. Σε απόσταση 5-6 μέτρων από τη γραμμή, στήνουν έναν πύργο από 7 σπασμένα κεραμίδια. Ύστερα βάζουν κλήρο, για να βρουν ποια ομάδα θα ρίξει πρώτη.

 Τα παιδιά της 1ης ομάδας σημαδεύουν με μία μικρή μπάλα τα κεραμιδάκια, για  να τα γκρεμίσουν. Αν αποτύχουν τότε η δεύτερη ομάδα ρίχνει κι αυτό συνεχίζεται μέχρι μία από τις δύο ομάδες να τα γκρεμίσουν.

  Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά που δεν γκρέμισαν τα κεραμιδάκια να ξαναστήσουν τον πύργο, ενώ τα παιδιά της άλλης ομάδας τους χτυπούν με τη μπάλα, για να τους ‘’κάψουν’’, δηλαδή να τους βγάλουν από το παιχνίδι.

  Νικήτρια είναι η ομάδα που θα πετύχει με τη μπάλα τα παιδιά που ξαναστήνουν τον πύργο. Τα παιδιά που στήνουν τον πύργο  προσπαθούν να αποφύγουν τη μπάλα. Αν η μπάλα τους πετύχει τότε βγαίνουν από το παιχνίδι.