Την Τετάρτη 6 Μαρτίου η Ε΄ τάξη συναντήθηκε για 2η φορά με τους Πολωνούς συνεργάτες.Η συνάντηση είχε θέμα τον προγραμματισμό [...]

Edison and EdScratch

ΑΠΟ: ntzitzi - May• 25•19
Edison and EdScratch

Having completed their work on online and offline coding, the 5th Graders studied the material provided by the students and […]

Top