Στήλη 'Ζωγραφιές'

Τα παιδιά του τρίτου κόσμου

Νίκος,Δ΄Τάξη

συνέχεια »

Τα παιδιά των φτωχών…Τα παιδιά των πλουσίων…

Χαρούλα, Δ΄Τάξη

συνέχεια »

Ένα σχολείο χωρίς παράθυρο και ταβάνι

Χρήστος, Δ΄Τάξη

συνέχεια »

Τα παιδιά της Actionaid

Παναγιώτης,Δ΄Τάξη

συνέχεια »

Σχολεία στη Σιέρρα Λεόνε

Κωνσταντίνος, Δ΄Τάξη

συνέχεια »
Top