Μαρτίου 26th, 2014

Interview with students of the General Lyceum of Kastritsi who participated in Euroscola Day, January 17, 2014

Once again, our school participated in the Euroscola competition this year. Three students, Euripides Avouris-B3, Alexia Gotsi -C1 and Helen […]

συνέχεια »

Συνέντευξη με τους μαθητές του Λυκείου Καστριτσίου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Euroscola 2014

Το σχολείο μας συμμετείχε στον διαγωνισμό της Euroscola και αυτήν τη χρονιά. Τρεις μαθητές, ο Ευριπίδης Αβούρης, Β3, η Αλεξία […]

συνέχεια »
Top