Χρήστος, Κώστας, Κωνσταντίνα και μερικοί ακόμα «περσινοί» απόφοιτοι ακούγονται …

- Δεκ• 23•14

….μερικοί  μαθητές της Τρίτης Λυκείου που αποφοίτησαν το 2013 και είναι σήμερα φοιτητές μίλησαν πριν το τέλος του σχολείου «πειραματικά»  (και λίγο δυνατά) μπροστά σε μικρόφωνο   από την καρδιά τους.

Μίλησαν για το σχολείο αλλά σκέφτονταν….   και αύριο τι;

και αμέσως μετά την πενθήμερη τους … εκφράζονταν με άλλη διάθεση, αλλά ένιωθαν  πιο κοντά στο τέλος του σχολείου

Σχολιάστε

Top